KatoTaliban


KatoTaliban
26 maja 2017

KatoTaliban

Taki jest tytuł najnowszego tekstu, który na swojej stronie internetowej opublikował Ksiądz Tomasz Delurski. Polecamy teksty tego autora, gdyż w każdym z nich można znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji, dotyczących spraw związanych z dość szeroko rozumianą problematyką religijną. Niektóre z przytaczanych tam argumentów mogą stanowić bardzo pomocną i niezwykle skuteczną broń w pojedynkach słownych, jakie toczymy z wrogami naszej świętej katolickiej wiary. Oczywiście logotyp strony Księdza wraz z linkiem umieszczamy na stronie głównej vetusordo.pl.
Aby zachęcić Państwa do wejścia na Blog Mistrza Caravaggia prezentujemy poniżej trzy krótkie fragmenty opublikowanego ostatnio tekstu (przeczytaj cały tekst).

Pod rządami papiestwa ludzie byli przynajmniej miłosierni i nie trzeba było używać siły, by otrzymać jałmużnę. Teraz pod rządami Ewangelii [protestantyzmu] zamiast dawać – okradają się (…)”. (Marcin Luter)

„… w XVIII wieku rewolucja francuska uderzyła w Kościół (skonfiskowano własność Kościoła). Skutek tego był taki, że w 1799 roku na studia zapisało się 12000 osób (przy 50000 w 1789 roku), a w 1847 roku Francja miała o 47% mniej szpitali niż w roku konfiskaty.”

„Pomijam, że wszyscy wiedzą o spaleniu na stosie Giordana Bruna, ale prawie nikt nie wie, że Kalwin spalił na stosie po uprzednich okrutnych torturach Miguela de Vilanovę odkrywcę krążenia krwi i teologa hiszpańskiego.”

[MK]

« wróć