Laudetur Iesus Christus!

Introit Mszy o świcie dnia Bożego Narodzenia głosi:
Światłość zabłyśnie dzisiaj nad nami, albowiem narodził się nam Pan!
A imię Jego nazwano: Przedziwny, Bóg, Książę pokoju, którego królestwu nie będzie końca
” (Iz 9.2,6).
Natura światła jest taka, że oświetla wszystko co napotyka na swej drodze.

Życzymy wszystkim uczestnikom liturgii w nadzwyczajnej formie, aby nigdy nie odwracali się od tego światła, które emanuje z Rzeczywistej Obecności Jezusa Chrystusa w tabernakulum. Niech to światło rozgrzewa serca do prawdziwej miłości Boga i bliźniego, a Matka Boża – Nowa Arka Przymierza, niech wyjednywa zdrowie duszy i ciała.

Ksiądz Paweł Gwóźdź

Kalendarz liturgiczny