Celebransi


Wymienieni poniżej kapłani, chcąc spełnić obowiązek oddania chwały Bogu, celebrowali w naszym kościele Mszę Świętą w klasycznej formie rytu rzymskiego, dając tym samym dowód przywiązania do tego czcigodnego rytu. Nieustannie podejmujemy działania aby uzupełnić tą podstronę o dodatkowe informacje oraz brakujące zdjęcia kapłanów.

Ks. Paweł Gwóźdź

Ks. Paweł Gwóźdź

Urodził się w 1988 r. w Tworogu. Po ukończeniu teologii, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w dniu 18 maja 2013 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Bp Jana Kopca. Do 2015 r. był wikarym na parafii w Pawonkowie. Po przeniesieniu do parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu został duszpasterzem środowiska wiernych przywiązanych do Mszy Świętej sprawowanej w Klasycznej Formie Rytu Rzymskiego. Jego fascynacja katolicką tradycją rozpoczęła się już we wczesnych latach szkolnych, kiedy jako ministrant miał okazję uczyć się – od proboszcza ks. Franciszka Śliwki – zasad wiary katolickiej w duchu tzw. hermeneutyki ciągłości.


Ks. Jarosław Steczkowski

Ks. Jarosław Steczkowski

Urodził się 11 października 1970 roku w Zabrzu, gdzie został ochrzczony w parafii Ducha Świętego. Po ukończeniu studiów teologicznych, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej w Nysie, przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1996 roku, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Pełnił posługę duszpasterską w następujących parafiach: Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach (1996–2000), św. Franciszka w Zabrzu – Zaborzu (2000–2004), św. Jacka w Bytomiu (2004–2007), Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (2007–2015). Pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Gliwicach (2007-2012). We wrześniu 2015 r. został przeniesiony do Parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach, gdzie do tej pory pełni funkcję wikariusza parafialnego . W 1998 r. był celebransem Mszy Świętej „trydenckiej” w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie – Batorym. W Boże Narodzenie 2005 r po raz pierwszy celebrował Mszę Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim w bytomskim kościele Ducha Świętego. Od tego czasu, aż do końca sierpnia 2015 r., regularnie odprawiał w naszym kościele Mszę Świętą pełniąc jednocześnie funkcję opiekuna grupy osób skupionych wokół Bytomskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej. Obecnie celebruje Mszę Świętą w dwóch gliwickich kościołach: św. Alberta Wielkiego oraz Świętej Trójcy.


Ks. Tomasz Brol

Ks. Tomasz Brol

Pochodzi z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence. Ukończył Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu, broniąc pracę magisterską z liturgiki pt. „Ofiarniczy charakter Mszy świętej w tekstach Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej (Kanonu Rzymskiego).” Został wyświęcony w Gliwicach w dniu 14 maja 2016 r. Obecnie pełni funkcję wikariusza w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Z Mszą Święta „trydencką” zapoznał się w czasie formacji seminaryjnej zarówno teoretycznie, samodzielnie zapoznając się z różnymi opracowaniami na jej temat, jak i praktycznie – przy ołtarzu w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. W czasie wakacji służył do Mszy celebrowanych przez ks. Jarosława Steczkowskiego w Bytomiu i Gliwicach. Swoją Mszę Świętą prymicyjną, w Klasycznym Rycie Rzymskim, celebrował w bytomskim kościele Ducha Świętego w 2016 r. (zobacz galerię zdjęć).


Ks. Adam Kozak

Ks. Adam Kozak

Urodził się w 1981 roku i pochodzi z parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku. W latach 2000-2007 studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2007 z rąk bp Jana Wieczorka. W latach 2010-2015 odbywał swoje studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, początkowo na studiach magisterskich muzykologię a następnie liturgikę na studiach doktoranckich. Obecnie jest Referentem diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej i nauczycielem w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II st. w Gliwicach. Od początku interesowała go forma rytu, która była obecna w Kościele katolickim przez wieki. Zainteresowanie wzrosło wraz ze zgłębianiem liturgii podczas studiów doktoranckich chorału gregoriańskiego oraz poszukiwaniem duchowości i misterium liturgii. Do celebrowania Mszy Świętej w kościele Ducha Świętego w Bytomiu zaprosił go ks. Paweł Gwóźdź.


Ks. Piotr Kutynia

Ks. Piotr Kutynia

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej w 2008 roku. Od września 2015 roku będąc prefektem w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, odbywa jednocześnie specjalistyczne studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoją pierwszą Mszę w klasycznej formie rytu rzymskiego celebrował w grudniu 2013 roku w kościele św. Sebastiana w Opolu. Od 8 grudnia 2014 roku jest oficjalnym opiekunem grupy wiernych skupionych wokół Opolskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej.


Ks. Artur Kozik

Ks. Artur Kozik

Urodził się 18 marca 1985 roku w Mysłowicach. Studiował teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 8 maja 2010 roku w archikatedrze katowickiej. W chwili obecnej jest duszpasterzem parafii w czeskich Bílovicach, należących do archidiecezji Ołomunieckiej. Celebracji Mszy w klasycznej formie rytu rzymskiego nauczył się od świeckiego ceremoniarza, działającego przy kościele Ducha Świętego w Bytomiu.


O. Dietmar Aust FSSP

O. Dietmar Aust FSSP

Urodził się 27 października 1959 roku w Kolonii. Jego regularne wizyty w Bytomiu są związane z historią rodziny Księdza. Oboje rodzice (ojciec pochodzący z Chorzowa oraz matka z bytomskiej dzielnicy Karb) wychowali się w Bytomiu, lecz w 1945 r. opuścili miasto swojej młodości. O. Aust w 1980 roku wstąpił do Arcybiskupiego Konwiktu Teologicznego w Bonn po czym, w 1984 r., przeniósł się do niemieckojęzycznego seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Zaitzkofen. Tam też otrzymał święcenia niższe z rąk JE abp. Marcela Lefebvre’a. W 1988 roku przeszedł do Bractwa Kapłańskiego św. Piotra po czym odbył dalsze studia w seminarium Bractwa w bawarskim Opfenbach. W lutym roku 1989 r. otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk JE bp. pomocniczego Ziegelbauera. W czerwcu 1989 roku JEgm kard. Mayer udzielił mu święceń diakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 1990 roku z rąk JEm. kard. Gagnona. W latach 1990-95 duszpasterzował w Salzburgu, Linzu i Wiedniu a w okresie od 1996 do 2000 r. w Zurychu. W latach 2000-2011 był spowiednikiem w sanktuarium w Wigratzbad i Majordomusem w Międzynarodowym Seminarium Duchownym Bractwa Kapłańskiego w Wigratzbad. Od maja 2011 roku rezyduje w Bettbrunn koło Ingolstadt, skąd sprawuje opiekę nad wspólnotami tradycjonalistycznymi na Bawarii.


O. Marek Grzelczak OP

O. Marek Grzelczak OP


Ks. Jacek Bałemba SDB

Ks. Jacek Bałemba SDB

Salezjanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku z rąk Bp. Albina Małysiaka CM. Studiował teologię duchowości na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat publikuje treści o charakterze katechetyczno-apologetycznym, stając zwłaszcza w obronie ortodoksyjnej katolickiej doktryny oraz czci Najświętszego Sakramentu. Autor kilku książek. Do sierpnia 2011 roku towarzyszył przez ponad rok codzienną posługą kapłańską Polakom modlącym się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie po katastrofie pod Smoleńskiem. Owocem tych spotkań jest wydana w 1. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w kwietniu 2011 roku, książka jego autorstwa W blasku Krzyża. W dniach 17-24 sierpnia 2011 roku, na zaproszenie o. Romana Majewskiego OSPPE, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosił ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej, które opublikowane zostały w książce W blasku Jasnej Góry. Regularnie publikuje katolickie treści na swoich blogach Sacerdos Hyacinthus i Verbum catholicum oraz na portalach społecznościowych. Prowadzi także działalność translatorską. Przetłumaczył m.in. cenne eucharystyczne opracowanie Biskupa Atanazego SchneideraCorpus Christi. Komunia Święta i odnowa Kościoła.  Jest popularyzatorem języka łacińskiego. Na swoim blogu Sacerdos Hyacinthus przygotował stronę Lingua Latina, umożliwiającą przyswojenie podstaw łaciny kościelnej. Jest także inicjatorem Biblioteki ’58, mającej na celu przywracanie polskiemu czytelnikowi niezmierzonego bogactwa dwutysiącletniej doktryny katolickiej. W 2016 roku podjął decyzję dożywotniego odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.


Ks. Jarosław Kalinowski

Ks. Jarosław Kalinowski

Urodził się 1 października 1985 roku w Wilnie. W 2010 roku podjął studia w Archidiecezjalnym Wyższym seminarium duchownym w Białymstoku i na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Anno Domini 2015 został wyświecony na diakona. W 2015 roku obronił prace magisterską nt. „Sakrament namaszczenia chorych w diecezji Wileńskiej w XVII-XVIII wieku”.  W roku 2016 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Białostockiego Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Od młodych lat interesował się historią i rytem rzymskim, szczególnie w formie nadzwyczajnej. Dziękuje Panu Bogu za dar kapłaństwa, oraz że mógł sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy św. w Bytomiu. Wiele słyszał o nieprzecenionym wkładzie bytomskiego proboszcza ks. prał. prof. dr Wacława Schenka w pielęgnowaniu sacrum w liturgii.


O. Hubert Lupa SVD

O. Hubert Lupa SVD


Ks. Tomasz Jochemczyk

Ks. Tomasz Jochemczyk


Ks. Wojciech P. Grygiel

Ks. Wojciech P. Grygiel

Ks. Wojciech P. Grygiel, ur. 6 kwietnia 1969 w Świdnicy. W trakcie studiów na State University of New York w Binghamton w USA, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych, zetknął się po raz pierwszy z mszą trydencką, sprawowaną jako msza „indultowa” w jednym z lokalnych kościołów. Tam zapoznał się również z działalnością Kapłańskiego Bractwa św. Piotra (FSSP), które w niedalekim Scranton w stanie Pensylwania prowadziło wówczas Wyższe Seminarium Duchowne Matki Bożej z Guadelupe (Our Lady of Guadalupe Seminary). Po obronie pracy doktorskiej zdecydował się na wstąpienie do seminarium FSSP w Scranton, w którym odbył studia w zakresie filozofii (1997-2000). Studia teologiczne kontynuował w seminarium Bractwa w Wigratzbad, gdzie 21 czerwca 2003 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Fernando Arêasa Rifana, ordynariusza Administratury Apostolskiej w Campos. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
Jest przełożonym krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra, erygowanego przez generała FSSP, ks. Johna Berga, w czerwcu 2011 roku za pozwoleniem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz duszpasterzem krakowskiego środowiska tradycji łacińskiej. W dniu 25 września 2005 roku ks. Wojciech Grygiel odprawił pierwszą – na podstawie dekretu Biskupa Gliwickiego, zezwalającego na odprawianie  Mszy św. zgodnie z Mszałem Rzymskim z 1962 roku – Mszę św. w Klasycznym Rycie Rzymskim w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu.


Ks. Tadeusz Górny

Ks. Tadeusz Górny

Ks. Tadeusz Górny pochodzi z parafii oo. Kamilianów z Tarnowskich Gór. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku w Gliwicach. Jest wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie. Do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego przyprowadziła go działalność w Scholi Bizantyjskiej w opolskim seminarium oraz fascynacja liturgią wschodnią.


Ks. Marcin Słodczyk

Ks. Marcin Słodczyk

Ks. Marcin Słodczyk urodził się 22 maja 1991 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 r. Jest wikariuszem w parafii św. Floriana w Sosnowcu od 27 sierpnia 2017 r. Mszę św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebruje w kaplicy w Domu Księży św. Józefa w Będzinie.


Ks. Mariusz Drygier

Ks. Mariusz Drygier