Celebransi


Wymienieni poniżej kapłani, chcąc spełnić obowiązek oddania chwały Bogu, celebrowali w naszym kościele Mszę Świętą w klasycznej formie rytu rzymskiego, dając tym samym dowód przywiązania do tego czcigodnego rytu. Nieustannie podejmujemy działania aby uzupełnić tą podstronę o dodatkowe informacje oraz brakujące zdjęcia kapłanów.

Ks. Tadeusz Górny

Ks. Tadeusz Górny

Ks. Tadeusz Górny pochodzi z parafii oo. Kamilianów z Tarnowskich Gór. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku w Gliwicach. Jest wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie. Do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego przyprowadziła go działalność w Scholi Bizantyjskiej w opolskim seminarium oraz fascynacja liturgią wschodnią.


Ks. Paweł Gwóźdź

Ks. Paweł Gwóźdź

Urodził się w 1988 r. w Tworogu. Po ukończeniu teologii, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w dniu 18 maja 2013 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Bp Jana Kopca. Do 2015 r. był wikarym na parafii w Pawonkowie. Po przeniesieniu do parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu został duszpasterzem środowiska wiernych przywiązanych do Mszy Świętej sprawowanej w Klasycznej Formie Rytu Rzymskiego. Jego fascynacja katolicką tradycją rozpoczęła się już we wczesnych latach szkolnych, kiedy jako ministrant miał okazję uczyć się – od proboszcza ks. Franciszka Śliwki – zasad wiary katolickiej w duchu tzw. hermeneutyki ciągłości.


Ks. Jarosław Steczkowski

Ks. Jarosław Steczkowski

Urodził się 11 października 1970 roku w Zabrzu, gdzie został ochrzczony w parafii Ducha Świętego. Po ukończeniu studiów teologicznych, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej w Nysie, przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1996 roku, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Pełnił posługę duszpasterską w następujących parafiach: Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach (1996–2000), św. Franciszka w Zabrzu – Zaborzu (2000–2004), św. Jacka w Bytomiu (2004–2007), Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (2007–2015). Pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Gliwicach (2007-2012). We wrześniu 2015 r. został przeniesiony do Parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach, gdzie do tej pory pełni funkcję wikariusza parafialnego . W 1998 r. był celebransem Mszy Świętej „trydenckiej” w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie – Batorym. W Boże Narodzenie 2005 r po raz pierwszy celebrował Mszę Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim w bytomskim kościele Ducha Świętego. Od tego czasu, aż do końca sierpnia 2015 r., regularnie odprawiał w naszym kościele Mszę Świętą pełniąc jednocześnie funkcję opiekuna grupy osób skupionych wokół Bytomskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej. Obecnie celebruje Mszę Świętą w dwóch gliwickich kościołach: św. Alberta Wielkiego oraz Świętej Trójcy.


Ks. Tomasz Brol

Ks. Tomasz Brol

Pochodzi z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence. Ukończył Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu, broniąc pracę magisterską z liturgiki pt. „Ofiarniczy charakter Mszy świętej w tekstach Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej (Kanonu Rzymskiego).” Został wyświęcony w Gliwicach w dniu 14 maja 2016 r. Obecnie pełni funkcję wikariusza w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Z Mszą Święta „trydencką” zapoznał się w czasie formacji seminaryjnej zarówno teoretycznie, samodzielnie zapoznając się z różnymi opracowaniami na jej temat, jak i praktycznie – przy ołtarzu w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. W czasie wakacji służył do Mszy celebrowanych przez ks. Jarosława Steczkowskiego w Bytomiu i Gliwicach. Swoją Mszę Świętą prymicyjną, w Klasycznym Rycie Rzymskim, celebrował w bytomskim kościele Ducha Świętego w 2016 r. (zobacz galerię zdjęć).


Ks. Adam Kozak

Ks. Adam Kozak

Urodził się w 1981 roku i pochodzi z parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku. W latach 2000-2007 studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2007 z rąk bp Jana Wieczorka. W latach 2010-2015 odbywał swoje studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, początkowo na studiach magisterskich muzykologię a następnie liturgikę na studiach doktoranckich. Obecnie jest Referentem diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej i nauczycielem w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II st. w Gliwicach. Od początku interesowała go forma rytu, która była obecna w Kościele katolickim przez wieki. Zainteresowanie wzrosło wraz ze zgłębianiem liturgii podczas studiów doktoranckich chorału gregoriańskiego oraz poszukiwaniem duchowości i misterium liturgii. Do celebrowania Mszy Świętej w kościele Ducha Świętego w Bytomiu zaprosił go ks. Paweł Gwóźdź.


Ks. Piotr Kutynia

Ks. Piotr Kutynia

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej w 2008 roku. Od września 2015 roku będąc prefektem w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, odbywa jednocześnie specjalistyczne studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoją pierwszą Mszę w klasycznej formie rytu rzymskiego celebrował w grudniu 2013 roku w kościele św. Sebastiana w Opolu. Od 8 grudnia 2014 roku jest oficjalnym opiekunem grupy wiernych skupionych wokół Opolskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej.


Ks. Artur Kozik

Ks. Artur Kozik

Urodził się 18 marca 1985 roku w Mysłowicach. Studiował teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 8 maja 2010 roku w archikatedrze katowickiej. W chwili obecnej jest duszpasterzem parafii w czeskich Bílovicach, należących do archidiecezji Ołomunieckiej. Celebracji Mszy w klasycznej formie rytu rzymskiego nauczył się od świeckiego ceremoniarza, działającego przy kościele Ducha Świętego w Bytomiu.


O. Dietmar Aust FSSP

O. Dietmar Aust FSSP

Urodził się 27 października 1959 roku w Kolonii. Jego regularne wizyty w Bytomiu są związane z historią rodziny Księdza. Oboje rodzice (ojciec pochodzący z Chorzowa oraz matka z bytomskiej dzielnicy Karb) wychowali się w Bytomiu, lecz w 1945 r. opuścili miasto swojej młodości. O. Aust w 1980 roku wstąpił do Arcybiskupiego Konwiktu Teologicznego w Bonn po czym, w 1984 r., przeniósł się do niemieckojęzycznego seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Zaitzkofen. Tam też otrzymał święcenia niższe z rąk JE abp. Marcela Lefebvre’a. W 1988 roku przeszedł do Bractwa Kapłańskiego św. Piotra po czym odbył dalsze studia w seminarium Bractwa w bawarskim Opfenbach. W lutym roku 1989 r. otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk JE bp. pomocniczego Ziegelbauera. W czerwcu 1989 roku JEgm kard. Mayer udzielił mu święceń diakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 1990 roku z rąk JEm. kard. Gagnona. W latach 1990-95 duszpasterzował w Salzburgu, Linzu i Wiedniu a w okresie od 1996 do 2000 r. w Zurychu. W latach 2000-2011 był spowiednikiem w sanktuarium w Wigratzbad i Majordomusem w Międzynarodowym Seminarium Duchownym Bractwa Kapłańskiego w Wigratzbad. Od maja 2011 roku rezyduje w Bettbrunn koło Ingolstadt, skąd sprawuje opiekę nad wspólnotami tradycjonalistycznymi na Bawarii.


O. Marek Grzelczak OP

O. Marek Grzelczak OP


Ks. Jarosław Kalinowski

Ks. Jarosław Kalinowski

Urodził się 1 października 1985 roku w Wilnie. W 2010 roku podjął studia w Archidiecezjalnym Wyższym seminarium duchownym w Białymstoku i na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Anno Domini 2015 został wyświecony na diakona. W 2015 roku obronił prace magisterską nt. „Sakrament namaszczenia chorych w diecezji Wileńskiej w XVII-XVIII wieku”.  W roku 2016 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Białostockiego Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Od młodych lat interesował się historią i rytem rzymskim, szczególnie w formie nadzwyczajnej. Dziękuje Panu Bogu za dar kapłaństwa, oraz że mógł sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy św. w Bytomiu. Wiele słyszał o nieprzecenionym wkładzie bytomskiego proboszcza ks. prał. prof. dr Wacława Schenka w pielęgnowaniu sacrum w liturgii.


Ks. Tomasz Jochemczyk

Ks. Tomasz Jochemczyk


Ks. Wojciech P. Grygiel

Ks. Wojciech P. Grygiel

Ks. Wojciech P. Grygiel, ur. 6 kwietnia 1969 w Świdnicy. W trakcie studiów na State University of New York w Binghamton w USA, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych, zetknął się po raz pierwszy z mszą trydencką, sprawowaną jako msza „indultowa” w jednym z lokalnych kościołów. Tam zapoznał się również z działalnością Kapłańskiego Bractwa św. Piotra (FSSP), które w niedalekim Scranton w stanie Pensylwania prowadziło wówczas Wyższe Seminarium Duchowne Matki Bożej z Guadelupe (Our Lady of Guadalupe Seminary). Po obronie pracy doktorskiej zdecydował się na wstąpienie do seminarium FSSP w Scranton, w którym odbył studia w zakresie filozofii (1997-2000). Studia teologiczne kontynuował w seminarium Bractwa w Wigratzbad, gdzie 21 czerwca 2003 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Fernando Arêasa Rifana, ordynariusza Administratury Apostolskiej w Campos. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
Jest przełożonym krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra, erygowanego przez generała FSSP, ks. Johna Berga, w czerwcu 2011 roku za pozwoleniem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz duszpasterzem krakowskiego środowiska tradycji łacińskiej. W dniu 25 września 2005 roku ks. Wojciech Grygiel odprawił pierwszą – na podstawie dekretu Biskupa Gliwickiego, zezwalającego na odprawianie  Mszy św. zgodnie z Mszałem Rzymskim z 1962 roku – Mszę św. w Klasycznym Rycie Rzymskim w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu.


Ks. Marcin Słodczyk

Ks. Marcin Słodczyk

Ks. Marcin Słodczyk urodził się 22 maja 1991 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 r. Jest wikariuszem w parafii św. Floriana w Sosnowcu od 27 sierpnia 2017 r. Mszę św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebruje w kaplicy w Domu Księży św. Józefa w Będzinie.


Ks. Mariusz Drygier

Ks. Mariusz Drygier