Rosarium


Rosarium
10 maja 2017

Rosarium

Przed niedzielną Mszą świętą, o godzinie 9:15, wspólnie odmawiamy Różaniec Święty we wszystkich intencjach Najświętszej Maryi Panny.

SIGNUM SANCTAE CRUCIS

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

SYMBOLUM APOSTOLORUM

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.

ORATIO DOMINICA

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Posłuchaj jak modlitwę tą odmawiał Papież Pius XII.


SALUTATIO ANGELICA

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Posłuchaj jak modlitwę tą odmawiał Papież Leon XIII.

 

DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Następnie rozważamy Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego (Mysteria Gloriosa):

Tajemnica pierwsza: Zamartwychwstanie (Resurrectio)
Tajemnica druga: Wniebowstąpienie (Ascensio)
Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego (Descensus Spiritus Sancti)
Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Assumptio)
Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny (Coronatio in Caelo)

Poszczególne modlitwy odmawiamy w języku łacińskim:

  • Oratio Dominica.
  • 10 x Salutatio Angelica.
  • Doxologia in honorem Sanctissimae Trinitatis.
  • Oratio Fatimae.

ORATIO FATIMAE

Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

Po każdym dziesiątku Różańca odmawiamy również modlitwę za grzeszników, której pierwotna treść, ułożona przez św. O. Maksymiliana Maria Kolbego, znajduje się na stronie internetowej niepokalanów.pl.

O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus et commendatis Tibi.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

Po nabożeństwie różańcowym odmawiamy modlitwę do św. Józefa.

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świętobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Przedstawiamy pliki na których zarejestrowano Różaniec Święty z Benedyktem XVI.

Materiały źródłowe: piusx.org.plniepokalanow.pl / Modlitewnik „Ora Pro Nobis”

[MK]

« wróć