Publiczny Różaniec


Publiczny Różaniec
30 kwietnia 2017

Publiczny Różaniec

W sobotę 1 sierpnia 2020 r., o godzinie 12:00, na bytomskim Rynku, zostanie odmówiony kolejny Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Poniżej prezentujemy treść materiałów informacyjnych opracowanych i przesłanych przez organizatorów tej niezwykle ważnej inicjatywy. Materiały te można pobrać w postaci plików wykonanych w formacie pdf: załącznik nr 1 (172 KB), załącznik nr 2 (200 KB), załącznik nr 3 (139 KB), załącznik nr 4 (159 KB).

DZIESIĘĆ POWODÓW ŻEBY ODMAWIAĆ RÓŻANIEC PUBLICZNIE

 1. Cud Słońca był publiczny: 13 października 1917 roku Matka Boża dokonała Cudu Słońca, którego świadkami było 70 000 ludzi, w tym ateiści, komuniści i inne osoby wrogie katolicyzmowi. Niektórzy z nich nawrócili się. Różaniec publiczny przypomina niewierzącym przechodniom, że nawrócenie jest możliwe.
 2. Dotrzeć do niepraktykujących katolików: Praktyki religijne w Polsce z każdym rokiem spadają. Różaniec publiczny to wspaniała okazja, by dotrzeć do niepraktykujących katolików. Jeśli zobaczą nas modlących się na ulicy, mogą zostać poruszeni, by stać się lepszymi katolikami.
 3. Modlitwa publiczna przynosi rezultaty: Katolicy, w krajach gdzie zabijanie nienarodzonych dzieci jest legalne, modlą się przed miejscami, gdzie dochodzi do rzezi niewiniątek. Siła modlitwy osłabiła postępy aborcji. Modlitwa publiczna ratuje życie dzieci, a aborterzy nawracają się.
 4. Zostań Apostołem Fatimy: Jezus Chrystus posłał apostołów, aby nauczali wszystkie narody. Różaniec publiczny to wspaniały sposób na przyciągnięcie bliźnich do katolickiej wiary i zapoznanie ich z orędziem fatimskim. „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą” (Łk 8, 16).
 5. Grzechy publiczne wymagają publicznego zadośćuczynienia: Nasza kultura coraz bardziej afiszuje się z grzechem. Prawo pozwala na zabijanie dzieci nienarodzonych. Twój Różaniec publiczny będzie publicznym aktem wynagrodzenia za te grzechy wymierzone przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Twój Różaniec publiczny pocieszy Pana Boga. W Fatimie Matka Boża powiedziała dzieciom.„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. By je ratować, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca.
 6. Czy media będą promować objawienie fatimskie? Nigdy! To od nas zależy, czy nabożeństwo do Maki Bożej będzie znane poza kruchtą kościoła. Modlić się publicznie na Różańcu to potężny sposób, by zachęcić innych do jego odmawiania. Katolikom nie wolno wstydzić się wiary: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32).
 7. Zwycięstwa Różańca w historii: Pod koniec II wojny światowej wojska sowieckie okupowały Wiedeń. Nie chciały go opuścić. Jednak po masowych procesjach różańcowych, prowadzonych przez o. Petrusa Pavlička, komunistyczni najeźdźcy wynieśli się na dobre. Masowe Różańce publiczne udaremniły również przejęcie władzy przez komunistów w Brazylii w 1964 roku. Jeśli Różaniec publiczny uratował te kraje, to uratuje także Polskę.
 8. Obowiązek oddawania czci Bogu publicznie: Zwolennicy państwa świeckiego starają się wyrugować religię i moralność z przestrzeni publicznej. Dzieci w szkołach w innych krajach są zawieszane w prawach za to, że np. pomodlą się przed posiłkiem. Katolickie obrazy usuwane są ze szkół, szpitali i miejsc publicznych. Jako katolicy mamy obowiązek się temu sprzeciwić. Będziemy publicznie oddawać cześć Panu Bogu i szanować Jego Prawa.
 9. Przygotowanie na triumf Matki Bożej: Niepokalane Sercu Maryi zatriumfuje nad złem. To wielki przywilej być pośród tych, którzy ufają w Jej triumf i oddają Jej publiczną cześć. Każdy Różaniec publiczny przyśpiesza zwycięstwo Boga, przyciąga łaski dla Polski i wzmacnia duchowo każdego uczestnika Różańca.
 10. Modlitwa publiczna jest potężna: W swoim monumentalnym dziele Przedziwny sekret Różańca Świętego św. Ludwika Maria de Montfort pisze: „Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna niż modlitwa prywatna dla złagodzenia gniewu Bożego i wyjednania Jego miłosierdzia”.

DLA PROWADZĄCEGO ZGROMADZENIE I MODLITWĘ

I. Proponowane słowo wstępne.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Gromadzimy się tutaj dokładnie w setną rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na apel Matki Bożej, która prosiła, aby codziennie odmawiać Różaniec. Będziemy modlić się publicznie z główną intencją o odnowę moralną narodu polskiego. Tak jak nauczał św. Ludwik de Montfort: „Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna od modlitwy indywidualnej dla złagodzenia gniewu Bożego, wyjednania Jego miłosierdzia; z tego powodu Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, popierał ją zawsze we wszystkich katastrofach i powszechnych klęskach”.

II. Odczytaj intencje.

 • Przez Różaniec przenajświętszy prosimy Pana Jezusa i Matkę Bożą o pomoc w odnowie moralnej Polski i Polaków;
 • O powstrzymanie fali świętokradztwa, bluźnierstw i antychrześcijańskiej nienawiści w naszym społeczeństwie;
 • O to, aby przywódcy Polski i wszystkich narodów szanowali prawo Boże i modlili się o mądrość i wiedzę potrzebną do rozwiązania skomplikowanych problemów;
 • O rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie;
 • Jako zadośćuczynienie za niezliczone grzechy, które popełniane są codziennie przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi;
 • Za Kościół katolicki – niech Matka Boża wyjedna Mu zwycięstwo nad Jego jawnymi i ukrytymi wrogami;
 • Za apostolat fatimski. Niech Matka Boża wyjedna nam łaski dla wzrostu naszej gorliwości i skuteczności w służbie Kościołowi Świętemu i cywilizacji chrześcijańskiej;
 • O zakończenie procederu mordowania dzieci nienarodzonych, powstrzymanie zalewu pornografii, skończenie z promocją homoseksualizmu i innych zboczeń, a także pozostałych przestępstw wymierzonych w Prawo Boże;
 • Za każdego z nas. Niech Matka Boża wyjedna nam łaskę rozeznania i siły, by wytrzymać próby, przed którymi staniemy;
 • Za naszych nieprzyjaciół. Niech Matka Boża dotknie i przemieni ich serca.
 • Za konających. Niech Matka Boża pocieszy ich w ostatnich momentach życia ziemskiego i wyjedna im łaski potrzebne do zbawienia ich dusz;
 • Za tych, którzy trwają w łasce uświęcającej. Niech Matka Boża wyjedna im ciągły postęp na drodze do świętości.
 • Za tych, którzy walczą i chwieją się pomiędzy cnotą i grzechem. Niech Matka Boża da im potrzebne łaski, by wybrali dobro, a odrzucili zło.
 • Za grzeszników. Niech Matka Boża zachowa ich od rozpaczy i przywróci na dobrą drogę;
 • W intencji tych, którzy prosili nas o modlitwę;
 • W naszych prywatnych intencjach.

III. Modlitwa za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IV. Różaniec Święty (ze względu na charakter pokutny Różańca sugerowana jest Część Bolesna).

W imię Ojca…, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Przy każdej tajemnicy: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu oraz modlitwa fatimska: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

       Część BOLESNA

       Tajemnica                                                      Owoc

 1. Konanie w ogrójcu                                   Skrucha
 2. Biczowanie                                                Umartwienie zmysłów
 3. Ukoronowanie cierniem                         Umartwienie rozumu i serca
 4. Dźwiganie krzyża                                     Cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą
 5. Ukrzyżowanie                                           Miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz

Pod Twoją obronę…

V. Litania Loretańska

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo,    módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

R: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
V: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

R: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
V: Amen.

VI. Akt oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana Kolbego

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

VII. Pieśń „My chcemy Boga”

 1. My chcemy Boga, Panno Święta, – o usłysz naszych wołań głos. – Miłości Bożej dźwigać pęta, – to nasza chluba, to nasz los.
  Ref. Błogosław, słodka Pani, – błogosław wszelki stan. – My chcemy Boga, my poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan. – My chcemy Boga, my poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan.
 2. My chcemy Boga w rodzin kole, – w troskach rodziców, w dziatek snach. – My chcemy Boga w książce, w szkole, – w godzinach wytchnień, w pracy dniach. Ref. Błogosław…
 3. My chcemy Boga w naszym kraju, – wśród starodawnych polskich strzech, – w polskim języku i zwyczaju, – niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
  Ref. Błogosław…
 4. My chcemy Boga w wszelkim stanie, Boga niech wielbi szlachta, lud Pan, czy robotnik, czy mieszczanin. Bogu niech niosą życia trud.
  Ref. Błogosław…
 5. My chcemy Boga, Jego prawo – niech będzie naszych czynów tchem, – byśmy umieli chętnie, żwawo
  – obierać dobre, gardzić złem.
  Ref. Błogosław…

VIII. Rozwiązanie zgromadzenia.

 

DLA UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA I MODLITWY

VI. Akt oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana Kolbego.

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

VII. Pieśń „My chcemy Boga”

 1. My chcemy Boga, Panno Święta, – o usłysz naszych wołań głos. – Miłości Bożej dźwigać pęta, – to nasza chluba, to nasz los.
  Ref. Błogosław, słodka Pani, – błogosław wszelki stan. – My chcemy Boga, my poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan. – My chcemy Boga, my poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan.
 2. My chcemy Boga w rodzin kole, – w troskach rodziców, w dziatek snach. – My chcemy Boga w książce, w szkole, – w godzinach wytchnień, w pracy dniach. Ref. Błogosław…
 3. My chcemy Boga w naszym kraju, – wśród starodawnych polskich strzech, – w polskim języku i zwyczaju, – niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
  Ref. Błogosław…
 4. My chcemy Boga w wszelkim stanie, Boga niech wielbi szlachta, lud Pan, czy robotnik, czy mieszczanin. Bogu niech niosą życia trud.
  Ref. Błogosław…
 5. My chcemy Boga, Jego prawo – niech będzie naszych czynów tchem, – byśmy umieli chętnie, żwawo – obierać dobre, gardzić złem.
  Ref. Błogosław…

[MK]

« wróć