Ogłoszenia 7 lutego 2021 r.


Ogłoszenia 7 lutego 2021 r.
7 lutego 2021

Ogłoszenia 7 lutego 2021 r.

 

W dalszym ciągu pozostajemy w kościele Wniebowzięcia NMP na Rynku. Większa kubatura kościoła na Rynku pozwala nam zwiększyć limit liczby osób, które mogą być obecne na Mszach i nabożeństwach.

Trwając w Przedpościu obchodzimy dziś Niedzielę Sześćdziesiątnicy. Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 139. Msza św. jest sprawowana za śp. ojca Bogdana Lorensa w 5. rocznicę śmierci.

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, czwarteksobotę o 19:00.

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Pięćdziesiątnicy. Msza św. będzie o godz. 17:00.

Nadal obowiązują nas normy bezpieczeństwa związane z pandemią:
Obowiązek zakrywania ust i nosa (jeżeli ktoś nie może nosić maseczki to musi nosić tzw. przyłbicę).
Zachowanie co najmniej 2 m odległości od siebie (zwłaszcza przy balaskach).
Ilość wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: 1 osoba na 15 m2 powierzchni kościoła.

« wróć