Ogłoszenia 6 lutego 2022 roku.


6 lutego 2022

Ogłoszenia 6 lutego 2022 roku.

Dziś obchodzimy Piątą Niedzielę po Objawieniu Pańskim. Teksty liturgiczne są w mszaliku na str. 127.

Zapraszamy na Msze św. trydenckie w tygodniu: We wtorek Św. Jana z Maty, wyzn. W czwartek Msza Św. Requiem (za dusze czyśćcowe). W sobotę Świętych siedmiu założycieli zakonu Serwitów NMP, wyzn. We wtorek, czwartek i sobotę Msza św. o godz.19:00.

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Siedemdziesiątnicy. Oznacza to, że rozpoczynamy drugą część roku liturgicznego poświęconego Tajemnicy Odkupienia. Centrum tej części roku jest Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pierwszym etapem tej części jest Przedpoście, czyli przygotowanie do Wielkiego Postu.

Msza św. w przyszłą Niedzielę będzie o godz. 10:00.

Intencja Róż Różańcowych na luty 2022:

  • Intencja ogólna: Aby szpitale katolickie wyróżniały się jako specjalistyczne ośrodki walki z chorobami oraz jako miejsca szczególnie sprzyjające głoszeniu Ewangelii życia i szacunku dla człowieka.
  • Intencja misyjna: Aby społeczności chrześcijańskie Kambodży i Laosu coraz aktywniej wspierały powołania kapłańskie i zakonne.

Bieżące informacje o koronawirusie (informacje, zalecenia i restrykcje) znajdują się na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/uroczystosci-religijne
W razie decyzji podjętych przez  biskupa diecezjalnego w związku z koronawirusem pojawi się stosowna informacja.

« wróć