Ogłoszenia 30 października 2022 roku.


30 października 2022

Ogłoszenia 30 października 2022 roku.

Dziś obchodzimy Niedzielę Chrystusa Króla. Teksty liturgiczne w mszaliku na str. 1167. Msza niedzielna jest sprawowana za dusze w czyśćcu cierpiące najbardziej opuszczone, o których nikt nie pamięta polecając je Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym tygodniu rozpoczynamy listopad, który w pobożności ludowej jest poświęcony modlitwie za dusze w czyści cierpiące i rozmyślaniu o sądzie ostatecznym.

We wtorek przypada święto nakazane – Uroczystość Wszystkich Świętych. Przykazanie kościelne nakazuje nam w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Zapraszamy na Msze św. trydenckie w tygodniu: We wtorek UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – święto nakazane – Msza o godz. 10:00. W środę
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – o godz. 8:00, 17:00 i 19:00. W czwartek Msza wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i wiecznym kapłanie. W piątek Msza wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa. W sobotę Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP. W czwartek, piątek i sobotę Msza św. o godz. 19:00. Przyszła niedziela będzie Dwudziestą Drugą po Zesłaniu Ducha Świętego. Msza św. o godz. 10:00.

Intencje Róż Różańcowych na Listopad

  • Intencja ogólna: Za wdowców i wdowy, którzy często cierpią z powodu samotności,
    aby znajdowali pociechę i oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie.
  • Intencja misyjna: Aby czynny współudział chrześcijan wspierał dzieło szerzenia Ewangelii za pomocą nowych środków społecznego przekazu.

Bractwo modlitewne za dusze czyśćcowe pod patronatem Matki Bożej z Montligeon zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej za zmarłych w każdy wtorek pół godziny przed Mszą Świętą.

Kolekta jak i wszystkie ofiary do skarbonki są przekazywane parafii Wniebowzięcia NMP.

Intencje mszalne zapisujemy wyłącznie drogą mailową, pisząc na adres tradycjabytom@gmail.com

« wróć