Ogłoszenia 20 marca 2022 roku.


20 marca 2022

Ogłoszenia 20 marca 2022 roku.

Dziś obchodzimy Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu. Teksty liturgiczne są w mszaliku na str. 212.

Z racji przypadającej w piątek Uroczystości Zwiastowania Pańskiego nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Przypominamy, że obowiązuje ona wszystkich powyżej 14. roku życia w środę popielcową i we wszystkie piątki, chyba, że przypada jakaś uroczystość (zob. KPK 1251). Przypominany, że poza uroczystością piątek jest dniem, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249- 1250).

Zapraszamy na Msze św. trydenckie w tygodniu: We wtorek, czwartek i sobotę dni po 3. Niedzieli Wielkiego Postu. W Piątek Uroczystość Zwiastowania NMP. W sobotę będzie Msza św. Requiem za dusze w czyśćcu cierpiące. We wtorek, czwartek, piątek i sobotę Msza św. o godz. 19:00.

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Pozostałe ofiary są przekazywane parafii Wniebowzięcia NMP.

Caritas gliwicka wspólnie z parafiami naszej diecezji, pragnie się włączyć w akcję: PACZKA DLA UKRAINY. Szczegóły na tablicy i w poniższych linkach:

Instrukcja akcji PACZKA DLA UKRAINY

Informacje z Caritas – Wielki Post 2022

PLAKAT

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkopostnych we własnych parafiach. Przypominamy, że za udział w Gorzkich Żalach jak i w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Przyszła niedziela będzie Czwartą Wielkiego Postu. Msza św. o godz. 10:00.

« wróć