Ogłoszenia 20 lutego 2022 roku.


20 lutego 2022

Ogłoszenia 20 lutego 2022 roku.

Dziś obchodzimy Niedzielę Sześćdziesiątnicy. Teksty liturgiczne są w mszaliku na str. 138.

Zapraszamy na Msze św. trydenckie w tygodniu: we wtorek Katedry św. Piotra Apostoła. W czwartek Św. Macieja Apostoła. W sobotę Msza wotywna o NMP.

We wtorek, czwartek i sobotę Msza św. o godz. 19:00.

Kolekta jak i wszystkie ofiary do skarbonki są przekazywane parafii Wniebowzięcia NMP.

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Pięćdziesiątnicy. Msza św. o godz. 10:00.

« wróć