Ogłoszenia 16 stycznia 2022 roku.


16 stycznia 2022

Ogłoszenia 16 stycznia 2022 roku.

Dziś obchodzimy Trzecią Niedzielę po Objawieniu pańskim. Teksty liturgiczne są w mszaliku na str. 118.

Na chwałę Bożą i na nasz pożytek czytamy na dzisiejszej Mszy następujące fragmenty Pisma świętego: Rz 12,6-16 i J 2,1-11.

Zapraszamy na Msze św. trydenckie w tygodniu: we wtorek Dzień powszedni ze wspomnieniem św. Pryski, dziew. i męcz. W czwartek Śś. Fabiana, papieża i Sebastiana, męczenników. W sobotę Śś. Wincentego i Anastazego, męcz.. We wtorek, czwartek i sobotę Msza św. o godz. 19:00.

Przyszła niedziela będzie Trzecią po Objawieniu Pańskim Msza św. o godz. 10:00.

Bieżące informacje o koronawirusie (informacje, zalecenia i restrykcje) znajdują się na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/uroczystosci-religijne
W razie decyzji podjętych przez  biskupa diecezjalnego w związku z koronawirusem pojawi się stosowna informacja.

« wróć