Odpust za zmarłych


Odpust za zmarłych
29 października 2017

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę w dniu 1 listopada od południa i przez cały następny dzień, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.; ponadto należy odmówić Ojcze naszWierzę i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
W dniach od 1. do 8. listopada, wierni, którzy pod warunkami jak wyżej nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych choćby tylko w myśli, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. W inne dni roku odpust jest cząstkowy.

« wróć