Luter i rewolucja protestancka


Luter i rewolucja protestancka
11 czerwca 2017

Luter i rewolucja protestancka

Na jesień tego roku zapowiadana jest premiera filmu „Luter i rewolucja protestancka”, wyprodukowanego przez Fundację Osuchowa (*), którego reżyserem jest Grzegorz Braun. Głównym zamiarem autorów tego filmu jest pokazanie prawdziwego oblicza reformacji, której historia, po dzień dzisiejszy, jest dla wielu osób niezrozumiała, a potoczna wiedza na jej temat ogranicza się do znajomości podstawowych faktów, bardzo często przekłamanych. Wątkiem ramowym dokumentu jest biografia Lutra, a w szczególności kilka jej wybranych fragmentów, które – co może wydawać się dziwne – są bardzo słabo znane nawet wyznawcom różnorodnych sekt protestanckich. Na kanwie dramatycznych wydarzeń sprzed pięciu wieków, zostaną wskazane współczesne skutki rewolucji protestanckiej. Ten aspekt filmu jest szczególnie ważny, gdyż mało kto potrafi powiązać absurdy, przenikające współcześnie do życia społeczno-politycznego krajów naszego kręgu kulturowego, z wydarzeniami, których symbolicznym początkiem było wystąpienie Marcina Lutra.
Zdjęcia do filmu – nagrywane w dziewięciu krajach europejskich – będą uzupełnione fragmentami wywiadów, przeprowadzonych z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin, prezentacjami odpowiednio dobranej ikonografii, a także oryginalnymi animacjami, wykonanymi w komiksowej stylistyce.
Film jest projektem całkowicie niezależnym, powstałym wyłącznie dzięki wparciu darczyńców. W związku z powyższym, Pan Grzegorz Braun zwraca się z prośbą do wszystkich o wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe będzie zebranie brakującej części środków finansowych, niezbędnych do zakończenia projektu.

Więcej informacji na temat filmu można znaleźć na stronie braunmovies.com

Zobacz zapowiedź filmu „Luter i rewolucja protestancka”.

(*) Fundacji Osuchowa ma na celu dobro Kościoła Katolickiego, Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności:
1. promocję i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich,
2. kultywowanie tradycji narodowych i katolickich,
3. zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej,
4. działanie na rzecz wiary, rodziny i własności,
5. działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności Państwa Polskiego,
6. działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia,
7. wspieranie polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności,
8. działanie na rzecz jedności Polaków w kraju i zagranicą, a także umacnianie i zabezpieczanie więzi międzypokoleniowej w Narodzie Polskim,
9. działanie na rzecz dobrego imienia Polski w świecie,
10. działanie na rzecz obrony Polaków i katolików w świecie,
11. działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia politycznego i społecznego w Polsce,
12. występowanie jako strona we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych lub arbitrażowych, w zakresie objętym celami fundacji.

Osoby chcące wesprzeć finansowo działalność statutową Fundacji mogą znaleźć szczegółowe informacje na stronie internetowej  www.pobudka.org.

[MK]

« wróć