ks. Tom


ks. Tom
7 sierpnia 2018

ks. Tom

 

Na stronie ks. Tomasza Delurskiego (Zapiski pariasa) ukazał się wpis, w którym autor odnosi się do planowanej zmiany treści Katechizmu, w jego części dotyczącej możliwości stosowania kary śmierci.
Tradycyjnie, aby zachęcić Państwa do przeczytania całego tekstu przedstawiamy jego fragment:

„a. 02.08.2018 roku podano, że Franciszek nakazał wprowadzenie zmiany do KKK 2267 w brzmieniu:
«Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie».
– trudno o bardziej dobitne określenie czym jest, obce Tradycji katolickiej, ukąszenie heglowskie (dlatego podkreśliłem te fragmenty, w których kilkukrotnie jest mowa jako to świadomość ewoluuje)”

Przeczytaj cały tekst.

« wróć