KatoTaliban


KatoTaliban
26 maja 2017

KatoTaliban

Taki jest tytuł najnowszego tekstu, który na swojej stronie internetowej opublikował Ksiądz Tomasz Delurski. Polecamy teksty tego autora, gdyż w każdym z nich można znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji, dotyczących spraw związanych z dość szeroko rozumianą problematyką religijną. Niektóre z przytaczanych tam argumentów mogą stanowić bardzo pomocną i niezwykle skuteczną broń w pojedynkach słownych, jakie toczymy z wrogami naszej świętej katolickiej wiary. Oczywiście logotyp strony Księdza wraz z linkiem umieszczamy na stronie głównej vetusordo.pl.
Aby zachęcić Państwa do wejścia na stronę Zapiski pariasa (dawniej: Blog Mistrza Caravaggia) prezentujemy poniżej trzy krótkie fragmenty opublikowanego ostatnio tekstu (przeczytaj cały tekst).

Pod rządami papiestwa ludzie byli przynajmniej miłosierni i nie trzeba było używać siły, by otrzymać jałmużnę. Teraz pod rządami Ewangelii [protestantyzmu] zamiast dawać – okradają się (…)”. (Marcin Luter)

„… w XVIII wieku rewolucja francuska uderzyła w Kościół (skonfiskowano własność Kościoła). Skutek tego był taki, że w 1799 roku na studia zapisało się 12000 osób (przy 50000 w 1789 roku), a w 1847 roku Francja miała o 47% mniej szpitali niż w roku konfiskaty.”

„Pomijam, że wszyscy wiedzą o spaleniu na stosie Giordana Bruna, ale prawie nikt nie wie, że Kalwin spalił na stosie po uprzednich okrutnych torturach Miguela de Vilanovę odkrywcę krążenia krwi i teologa hiszpańskiego.”

[MK]

« wróć