Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (07/2018)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (07/2018)
16 lipca 2018

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (07/2018)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać najnowszego, papierowego wydania informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Katecheza o wyrokach Papieża

Gdy Papież wydaje wyrok w sprawach spornych, dotyczących Wiary, NIGDY NIE UCZY NICZEGO NOWEGO. Wtedy jest tylko TŁUMACZEM Słowa Bożego, zawartego w PIŚMIE ŚW. i TRADYCYI kościelnej i ODRZUCA różniące się od tego wyroku nauki. Nauka katolickiego Kościoła jest czystą i niesfałszowaną nauką Chrystusa i apostołów, którą Kościół ma obowiązek OPOWIADAĆ ŚWIATU i ZACHOWAĆ W NIETYKALNOŚCI. Przechowywał ją też kościół w niepokalanej czystości przez wszystkie wieki „jako filar i utwierdzenie prawdy” (Tym.I, 3,15.)

(…) Nie znaczy to wcale, iżby Papież nie miał grzeszyć. Papież jest człowiekiem, jak każdy inny; łatwo więc błądzić i grzeszyć może. Rozróżniajmy tylko: Papież rzymski może być uważany jako PRYWATNA OSOBA, i jako człowiek, MAJĄCY NAJWYŻSZĄ WŁADZĘ nauczycielska w Kościele. Jego wyroki przeto NIERÓWNĄ MAJĄ WAGĘ, co od tego zależy, CZY PRZEMAWIA JAKO OSOBA PRYWATNA, CZY jako NAJWYŻSZY NAUCZYCIEL i GŁOWA CAŁEGO KOŚCIOŁA. W pierwszym razie powaga jego równa się powadze każdego uczonego. Lecz gdy występuje jako najwyższy zwierzchnik i głowa Kościoła, t. j. gdy rozstrzyga w sprawach wątpliwych, gdy oświadcza, w co należy wierzyć jako w NAUKĘ OBJAWIONĄ PRZEZ CHRYSTUSA, wtedy poddać się należy bezwarunkowo wyrokowi jego. Czy chce, aby go uważano i słuchano jako NAUCZYCIELA KOŚCIOŁA, widać to zwykle ztąd, że PRZY OGŁASZANIU SWYCH NIEODWOŁALNYCH WYROKÓW nakłada KARY KOŚCIELNE na tych, którzyby się nie chcieli poddać tymże wyrokom.

Ks. L.Goffinego Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej czyli krótki wykład Lekcyi i Ewangelii, 1893 r., str. 355-357.

 

 

Z Pisma Świętego

„A mówię wam: Wszelki, który Mię wyzna przed ludźmi, i Syn Człowieczy wyzna go przed Anioły Bożymi.” (Łk 12,8)

Wykład X. J. Wujka:
Każdy katolik powinien jest wiarę swoją wyznać, kiedy go o to pozwą albo zapytają Żydzi, Turcy, poganie albo heretycy. I nie dosyć jest wiarę trzymać w sercu: ale ją też słowami i uczynkami wyznać potrzeba. A zaprzeć się Chrystusa, albo którego artykułu katolickiej wiary, dla bojaźni albo dla wstydu któregożkolwiek stworzenia, nie innego karania zasługuje, jeno że taki każdy w dzień śmierci swej będzie od Chrystusa na wieki odrzucony.

 

 

Z pism świętych

Kogo należy nazywać chrześcijaninem?

Chrześcijaninem należy nazywać tego, kto wyznaje świętą naukę Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, w Kościele, przez Niego ustanowionym. A zatem prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto będąc mocno przywiązanym do nauczania Jezusa Chrystusa jednocześnie potępia i brzydzi się z głębi swojego serca wszelką sektą jak i wszelkim obcym tej doktrynie kultem, potępionym powagą Kościoła: takimi są sekty żydowskie, bałwochwalcze, mahometańskie i w ogólności wszelkie sekty heretyckie.

Święty Piotr Kanizjusz SI, Doktor Kościoła, Katechizm większy czyli Summa nauki chrześcijańskiej, I. 1.

 

 

Z nieomylnej nauki Kościoła

Jeśli ktoś utrzymuje, że Chrystusa udzielanego w Eucharystii spożywamy jedynie duchowo, a nie sakramentalnie i istotowo – niech będzie wyklęty.

Sobór Trydencki, sesja IV, posiedzenie 13, can. 8.

 

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć