Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (28/2020)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (28/2020)
13 lipca 2020

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (28/2020)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty. Najnowszy informator można pobrać także w wersji elektronicznej ⇒ informator numer 28/2020.

 

 

O szkaplerzu karmelitańskim.

Ustanowienie Szkaplerza Św., zawdzięczamy błogosławionemu Szymonowi Stock anglikowi, mężowi wielkiej świątobliwości. Dnia 16 Lipca 1221 roku, Najświętsza Panna ukazała się temu zakonnikowi, a trzymając w ręku Szkaplerz, rzekła: „Weź, synu mój, Szkaplerz zakonu twojego, przywilej dla Ciebie i dla wszystkich dzieci Karmelu, jako godło zgromadzenia mojego, zakład pokoju i przymierza. Jest to znak zbawienia i obrona w niebezpieczeństwie.” Po tych słowach, Najśw. Marya Panna przyobiecała wszystkim, którzyby ten Szkaplerz nosili, szczególniejszą Swoją opiekę  i obronę w każdej potrzebie, a nade wszystko w godzinę śmierci. Noszenie Szkaplerza wielkie zapewnia korzyści, a co najważniejsza, łaskę zbawienia osobom prowadzącym życie bogobojne. Oto są własne słowa Najśw. Panny Maryi: „Ktokolwiek umrze w tej sukni, może być pewnym, że go nie pochłoną ciemności wieczne.”

Papież Jan XXII w r. 1316 wydał bullę, w której wspominając o tem objawieniu Św. Szymona, obdarza należących do Szkaplerza dwoma wielkiemi przywilejami:
(1) Każdy umierający w tym Szkaplerzu, dostąpi Łaski przed Bogiem i uniknie ognia piekielnego.
(2) Gdyby się dostał do Czyśca, wybawiony zostanie przez Matkę Bożą, w pierwszą sobotę  po śmierci.

Uczony i znakomity papież Benedykt XIV, oświadczył w r. 1750, że tak wierzy widzeniu błog. Szymona, jak żeby sam na to patrzał, i dodał, że wszyscy tak samo na to zapatrywać się powinni. N. P. Marya dotrzyma obietnicy, i wyjedna im łaskę wytrwałości lub nawrócenia. Uprosi im, żeby nikt nie umierał bez przyjęcia ostatnich Sakramentów, a przynajmniej kończył życie w uczuciach skruchy doskonałej. Nie rozłączajmy się z naszym Szkaplerzem ani na chwilę, miejmy go na sobie: we dnie i w nocy, w podróży, wśród zabaw i w chorobie. Niech on będzie na piersiach naszych, jako wiekuisty akt wiary, nadziei i miłości.

Uwaga. Góra Karmel położona w Ziemi Św., jest największa i najpiękniejsza z gór w Palestynie. Miejsce to tem błogosławione, że tu na lat 900 przed przyjściem na świat P. Jezusa, Eljasz prorokował o Matce Boskiej.

Z modlitewnika „Zdrowaś Marya” 1898 r.

 

 

Modlitwa na wszystkie Święta i Uroczystości N. P. Maryi.
(Obranie Najświętszej Panny Maryi za Patronkę i Opiekunkę w życiu i przy śmierci.)

Najświętsza Marya Panno, Matko Syna Bożego, Pani Nieba i Ziemi, Królowo Aniołów i Wszystkich Świętych! z pobożną pociechą serca mojego dziękuję Bogu za to, że Ciebie jednę z wszystkich Adama córek za Matkę Zbawicielowi naszemu obrał; że Cię od pierworodnego w Poczęciu, i od wszelkiego w całem Twem życiu grzechu uwolnił; że Cię Łask Swoich, i Zasług Twoich pełną, z Duszą i z Ciałem zaraz po Śmierci wziął do Nieba: i że Cię tam nad wszystkie Święte Dusze i Anioły Niebieskie wyniósł, a przyzwoitą Matce Boskiej chwałą uwielbić raczył.

Wiedząc zaś, o Najświętsza i Najchwalebniejsza Panno Marya! o zupełnej przemożności Twojej u Najmilszego Syna Twego, a Boga naszego, i o Twojej nieporównanej ku nam ludziom Dobroci, przez którą stajesz się Ucieczką grzesz-nym, Ufnością pokutującym, Pocieszycielką utrapionym, Opiekunką konającym, i Matką wszelkiej litości wszystkim, a przeto największą w Tobie po Bogu nadzieję mając: upadłszy przed Tobą w duchu, pokornem sercem wszystkie Ci dni życia mojego na usługi oddaję, i w Twoję się opiekę wpraszam. Tak jest, najlitościwsza Panno!

Ciebie obieram sobie za Panią dziedziczną i wieczną na całe życie moje; Ciebie upraszam sobie za Patronkę wszystkich spraw, mów i myśli moich na Sądzie Boskim; Ciebie każdego czasu, a osobliwie ostatniego momentu śmierci mojej pragnę mieć opiekunką i obronicielką moją. Ach, Panno święta! przyjmijże odemnie to moje oświadczenie, a teraz, zawsze i przy zgonie pokaż mi się Matką Miłosierdzia i Dobrodziejką moją… Ja też wzajemnie odtąd, i póki mi zdrowie, pamięć i rozum służy, póki językiem, sercem i innemi zmysłami władać mogę, wielbić Cię i wzywać nie przestanę, serdecznie upraszając: wyjednaj mi, Matko Boska! u Syna Twego łaski do pokutowania za przeszłe grzechy, i do ustrzeżenia się wszystkich innych na zawsze; uproś mi pomoc ku prowadzeniu pobożniejszego życia, i ku przetrwaniu w dobrem aż do końca; uproś godne i wczesne do śmierci przygotowanie przez Spowiedź należytą, przez Najświętszą Kommunią i Ostatnie Olejem Świętym Namaszczenie.

A gdy mnie już ogarną boleści śmiertelne, gdy cię już zdrętwiałym językiem nie będę mógł wzywać, wspomnij miłościwie na teraźniejszą prośbę moję, którą do Ciebie, rzucając się duchem i ciałem do Stóp Twoich, pokornie zanoszę; przybądźże wtenczas na ratunek grzesznej duszy mojej. O Matko pod Krzyżem Umierającego Twojego Syna bolejąca! zasługą tychże boleści Twoich, ulżyj wtedy tęskności śmiertelnych bólów moich. O Panno mocna! oddal najsroższe na on czas czartowskie strachy i pokusy.

O Pocieszycielko utrapionych! pociesz mnie Twoją obecnością przy śmierci mojej. O Marya, Matko miłości! przez okrutną Syna Twego i Twoję szczęśliwą śmierć błagam Cię, o Matko Boleści! broń mnie od skonania złego. W Ręce Święte Opieki Twojej polecam najniebezpieczniejszą przy śmierci zbawienia mego sprawę. Spraw to przyczyną Twoją: niechaj umieram w niezachwianej wierze, w mocnej nadziei, w szczerej Boga i bliźniego miłości, i w serdecznym żalu za grzechy moje. Niech najpierwszym momentom Niepokalanego Poczęcia Twego będzie poświęcony ostatni moment życia mojego. Amen.

Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku Laudetur Iesus Christus wyd. Antyk 2019.

 

  

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć