Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (22/2020)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (22/2020)
1 czerwca 2020

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (22/2020)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Nauka na uroczystość Zielonych Świątek.

Co znaczy nazwa Zielonych Świątek „Pentekoste”?

Kościelna nazwa Zielonych Świątek „Pentekoste” pochodzi z greckiego i znaczy „pięćdziesiąt”. Zielone Świątki są pięćdziesiątym dniem po Wielkanocy. W tym dniu obchodzili żydzi z rozkazu Bożego pierwotnie święto żniwne; później połączono z tym obchodem pamiątkę prawodawstwa starego zakonu, ogłoszonego na górze Synaj wśród huku grzmotu, błyskawic i dźwięku puzonów. Prawodawstwo to bowiem ogłoszono w pięćdziesiątym dniu po ofiarowaniu baranka Wielkanocnego i oswobodzenia żydów z niewoli egipskiej.

Co to znaczy, że Duch Święty zstąpił w dniu Zielonych Świąt żydowskich?

(1) Zielone Święta żydowskie były obchodem żniw. W tym dniu żydzi składali Bogu w ofierze pierwociny zbiorów. Owocem przybycia Ducha Świętego były 3000 nawróconych; oni to stanowili pierwociny żniw Królestwa Bożego; dzień ten był pierwszym dniem żniwnym Kościoła świętego.
(2) Zielone święta żydowskie były pamiątkowym dniem ogłoszenia na górze Synaj prawodawstwa starego zakonu. Z przybyciem Ducha Świętego stary zakon zastąpiony został nowym. Dawne prawo, czyli prawo postrachu, ogłoszone zostało wśród odgłosu grzmotu, puzonów i w świetle błyskawic. Nowe prawo łaski ogłoszone zostało wśród szumu wichru, pojawu ognistych języków i z udzieleniem daru przemawiania wszelką mową.
(3) Prócz tego wybrał Bóg ten dzień w tym celu, aby żydzi, schodzący się na tę uroczystość w Jerozolimie ze wszech stron, świadkami byli tego cudu i ogłoszenia nowego zakonu przez Apostołów.

Czemu tak uroczyście obchodzimy to święto?

(1) W tym dniu bowiem ogłoszone zostało prawo łaski, rozgrzeszenia i uświęcenia ludzkości w skutek zlania Ducha Świętego na Apostołów.
(2) Ponieważ w tym dniu Apostołowie, napełnieni Duchem Świętym, rozpoczęli dzieło rozgrzeszenia i uświęcenia ludzkości ochrzczeniem trzech tysięcy narodu, który się wskutek ich kazań nawrócił.
(3) Ponieważ w tym dniu Kościół Jezusowy ukazał się jako stowarzyszenie utworzone w Jego Imię i jawnie wywiesił sztandar wiary w ukrzyżowanego Chrystusa. Jest to dzień urodzin Kościoła. Miejscem narodzenia jest Jerozolima. Narodził się przez chrzest z wody i Ducha Świętego. Już wtedy istniał cały Kościół w głównych swych członkach. Nauczający Kościół istniał w Piotrze jako Papieżu, Apostołach jako biskupach; słuchający w innych obecnych uczniach i świeżo ochrzczonych wiernych; w Maryi zawsze Pannie i innych świętych niewiastach jest wyobrażone życie Bogu poświęcony (klasztorne).

Jak ma chrześcijanin obchodzić ten dzień?

(1) Winien serdeczne dzięki złożyć Duchowi Świętemu za wielkie łaski, jakie wyświadczył matce naszej Kościołowi katolickiemu, a przez Kościół całemu światu i wszystkim chrześcijanom.
(2) Powziąć i ponowić silne postanowienie, że będzie zawsze wiernym posłusznym i wdzięcznym synem tegoż Kościoła i oblubienicy Jezusowej, gdyż tenże Kościół jest szafarzem łask Ducha Świętego.
(3) Pokornie i z gorącem nabożeństwem błagać Ducha Świętego, aby w dniu dzisiejszem sprawił zbawienną zmianę w duszy i sercu jego i pomógł mu żyć i umrzeć jako prawdziwemu dziecku Bożemu. „Jak ciało”, mówi święty Makary, „martwem jest bez duszy i niczego zdziałać nie może, tak dusza bez duszy niebieskiej (to jest bez Ducha Świętego) martwą jest i niezdatną do Królestwa niebieskiego; nie może nic uczynić, co Bogu jest miłem”.

Ks. L. Goffine Książka do oświecenia i zbudowania duszy, 1893 r.

 

  

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć