Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (20/2018)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (20/2018)
15 października 2018

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (20/2018)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania 20. numeru naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Według encykliki Leona XIII, nabożeństwo Różańcowe odprawia się od 1 października do 2 listopada włącznie, przez – odmawianie Różańca, litanii do Najświętszej Panny i modlitwy do św. Józefa papieża Leona XIII przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

II. Bliższa wiadomość o różańcu.

Różaniec, nazwany tem imieniem na cześć Matki Boskiej, którą Pismo Święte zowie Różą Duchowną, składa się z piętnastu dziesiątków Pozdrowienia Anielskiego, połączonych z sobą Modlitwą Pańską „Ojcze Nasz” w ten sposób, że każdy ten dziesiątek rozpoczyna się od Modlitwy Pańskiej, a kończy się słowami: Chwała Ojcu” itd., albo Wieczny odpoczynek” itd., gdy to nabożeństwo ofiaruje się za Dusze Zmarłych. Odmawiając Różaniec Św., należy także przy każdym dziesiątku rozpamiętywać jedną z Tajemnic Różańca Św., których jest piętnaście. Tajemnice te są głównemi Tajemnicami Odkupienia naszego, a odnoszą się do Życia, Śmierci i Chwały Pana Jezusa i Najświętszej Matki Jego. Stąd Tajemnice Różańca dzielą się na trzy części, z których pierwsza obejmuje tajemnice Radosne, druga Bolesne, trzecia Chwalebne. Różaniec więc dzieli się na trzy równe części: RADOSNĄ, BOLESNĄ i CHWALEBNĄ. Część Radosna odmawia się w Poniedziałki i Czwartki; Bolesna we Wtorki i Piątki; Chwalebna we Środy, Soboty i Niedziele. Radosna ofiaruje się zwykle za nawrócenie grzeszników; Bolesna za cierpiących i konających; Chwalebna za Dusze Zmarłych. A można także każdą z tych trzech części Różańca ofiarować podług swej intencyi. Do odmawiania Różańca, dla łatwiejszego obliczenia odmówionych „Ojcze nasz”„Zdrowaś Marya”, używane bywają paciorki na sznurek nawleczone; na większych odmawia się „Ojcze nasz”, a na mniejszych „Zdrowaś Marya”. Każdy dziesiątek paciorek mniejszych przedzielony jest paciorką większą. Pięć takich dziesiątków, stanowiących trzecią część Różańca, zowie się koronką, czyli wieńczykiem, niby cząstką wieńca całego, stanowiącego całe Nabożeństwo Różańcowe. Do takiej koronki dodaje się zwykle jeszcze: trzy paciorki mniejsze na trzy „Zdrowaś Marya”, jedną paciorkę większą na jedno „Ojcze nasz”, w końcu krzyżyk lub medalik na „Wierzę w Boga”.

UWAGA. Nie jest koniecznem podczas odmawiania Różańca koronkę różańcową mieć w ręce, jednak lepiej jest z koronką w ręce mówić Różaniec, bo i do tego przywiązane są pewne odpusty. Ale Różaniec ten powinien być poświęcony, bo do poświęconej koronki różańcowej przywiązane są niektóre odpusty. Wiedz jednak o tem, że Różaniec poświęcony, odstąpiony drugiemu, odpusty utraca. Dlatego też niech każdy ma swój Różaniec poświęcony jedynie dla siebie. Dobrze też jest koronkę różańcową nosić na sobie, bo i wtedy dostępujesz raz na dzień sto dni odpustu. Można ją jednak mieć i w mieszkaniu swojem, byle na miejscu widocznem, na przykład nad łóżkiem. Żadnych zbytecznych medalików nie należy przyczepiać do Różańca i koronki. Różaniec czysty być powinien, z jednym tylko krzyżykiem lub medalikiem. Medaliki do oddzielenia jednej części od drugiej nie są dozwolone. Różaniec można odmawiać stojąc, klęcząc, chodząc, lub jadąc, jak komu wypadnie, byle z uwagą i pobożnie.

III. O odpustach Różańca Św.

Papieże nadali Różańcowi Św. liczne odpusty, które można ofiarować i za Dusze Zmarłych. Tu wymieniamy niektóre:

  1. Za każde  „Ojcze nasz” lub „Zdrowaś Marya”, odmówione na paciorkach ku temu poświęconych, sto dni odpustu.
  2. Za noszenie na sobie poświęconego Różańca sto dni odpustu.
  3. Kto odmawia codzień pobożnie trzecią część Różańca, może raz w miesiąc dostąpić odpustu zupełnego, byleby w tym dniu przystąpił po dobrej Spowiedzi do Komunii Św. i pomodlił się potem w kościele lub kaplicy publicznej, według intencyi Ojca Świętego.
  4. Dla odmawiających często koronkę i dla noszących ją przy sobie z uszanowaniem jest odpust zupełny w godzinę śmierci.
  5. Kto przed przyjęciem Różańca spowiada się z całego życia i przyjmuje Komunię Św., dostępuje zupełnego odpustu.

Odpusty do Różańca odmawianego w Październiku są:

  1. Kto codziennie przez miesiąc ten wspólnie z innymi odmawiać będzie Różaniec, dostąpi odpustu zupełnego w dniu, w którym odbędzie Spowiedź i przyjmie Komunię Świętą.
  2. Kto obok jednorazowego odmawiania Różańca i Litanii w kościele (lub w domu dla słusznych powodów) przystąpi do Spowiedzi i Komunii Św. i według intencyi Ojca Świętego modlić się będzie, zyskuje odpust 7 lat i tyleż kwadragen.
  3. Odpustu zupełnego dostąpi, kto przynajmniej 10 razy w kościele (lub w domu dla słusznych przyczyn) odmówi Różaniec, Litanię do Najświętszej Maryi Panny, wyspowiada się i komunikuje, i modli się według intencyi Ojca Świętego.

Modlitwa do św. Józefa

Ojciec św. Leon XIII polecił ją odmawiać wszystkim wiernym za Kościół Św., zwłaszcza przez miesiąc październik po skończonym Różańcu.

Do Ciebie, błogosławiony Józefie, w potrzebach naszych uciekamy się, a zaniósłszy błagania nasze do Przenajświętszej Oblubienicy Twojej, o Jej pomoc i o Twoją opiekę z ufnością prosimy. Przez Tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną, Boga Rodzicielką złączyła, i przez to ojcowskie przywiązanie, z którem Dzieciątko Jezus do łona tuliłeś, pokornie Cię błagamy, ażebyś na spuściznę nabytą Krwią Jezusa Chrystusa wejrzał łaskawie.
Czuwaj, o Stróżu opatrznościowy Bożej Rodziny, nad wybranem potomstwem Jezusa Chrystusa; przybądź nam z Nieba miłościw, Wybawco nasz najpotężniejszy, w tej z mocami ciemności walce; a jak niegdyś Dzieciątko Jezus od największego niebezpieczeństwa, grożącego Jego życiu, wyratowałeś, tak teraz Święty Kościół Boży od zasadzek nieprzyjaciół i od wszelkich przeciwności zachowaj i każdego z nas ciągłą osłaniaj opieką; abyśmy za Twoim przykładem i pomocą Twoją wsparci, żyć świątobliwie, pobożnie umrzeć i wiecznej w Niebie szczęśliwości dostąpić mogli. Amen.

(Odpusty: (1) 7 lat i 7 kwadragen za każdorazowe odmówienie tej modlitwy w październiku po publicznem odmówieniu różańca; (2) 300 dni raz na dzień w innym czasie.)

„RÓŻANIEC Z OBRAZKAMI” Przez ks. Franciszka Masłowicza Wydanie siódme. Warszawa 1904

 

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć