Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (50/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (50/2019)
16 grudnia 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (50/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

O czci do Najświętszej Maryi Panny cz. 2.

Powiedział św. Bonawentura, iż patrząc na Maryę, zdawało mu się, jakoby w samo patrzał miło­sierdzie. Dlatego i święty Bernard zachęca nas, byśmy się polecali Maryi we wszystkich potrzebach, z wielką ufnością. „Czemu się do Maryi lęka przy­stąpić ludzka słabość? nic nie ma w Niej ostrego, nic strasznego, cała jest słodka”. Przeto Marya po­równana jest z drzewem oliwnem: „Jako piękna oliwa na polu” (Ekkl. 24, 19). Jako bowiem drzewo oliwne wydaje oliwę, która jest godłem łagodności i miłości, tak z rąk Maryi wypływają tylko łaski i miłosierdzie.

O Boże, jaka to będzie kara dla potępionego chrześcijanina myśleć, że tak łatwo mógł się urato­wać i zbawić, gdyby się był do Tej Matki miłosier­dzia uciekał.

Może się obawiamy, abyśmy snać szukając u Niej pomocy, nie doznali odmowy. Płonna to obawa. Marya nie może odmówić łaski temu, który się do Niej ucieka, albowiem na to została nam daną, aby była Pośredniczką łaski. A im kto nędzniejszy, tem większe ma prawo do Jej miłosier­dzia: podobnie jak najnieszczęśliwsi na świecie naj­większe mają prawo do publicznego miłosierdzia.

Szukajmy więc łaski, mówi św. Bernard, a szu­kajmy jej za pośrednictwem Maryi.

Pomyśl jeszcze, że Marya jest Pośredniczką tak miłosierną, iż nie tylko dopomaga temu, który do Niej się udaje, ale sama nawet szuka nieszczęśli­wych, aby ich bronić i zbawić. Oto jak Ona wzywa wszystkich i pokrzepia ufnością, iż otrzymają wszel­kie dobra, gdy do Niej uciekać się będą. „We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty”. „Przyjdźcie do mnie”. (Ekkl. 24).

A jako zły duch krąży ustawicznie, szukając, kogo by pożarł, tak Marya szuka, kogo by zbawiła. Marya jest Matką miłosierdzia. I któż po Jezusie Chrystusie ma większą troskę o nasze zbawienie, jeźli nie Ty, o Matko miłosierdzia. Lecz tego Jej nie dosyć. Ona wyprzedza nasze prośby i stara się wprzód nam dopomódz, niż Ją o to prosimy.

Tak czyniła dopóki żyła na ziemi, jak wiemy ze zdarzenia na weselu w Kanie. Gdy zabrakło wina, nie czekała aż będzie proszoną, lecz litując się nad strapieniem nowożeńców, prosiła Syna, aby ich po­cieszył mówiąc: „wina nie mają” (Jan II.), i otrzy­mała skutek, albowiem Syn Jej uczynił cud, choć nawet godzina Jego nie była nadeszła i zamienił wodę w wino. Więc jeśli tak była miłosierną dla utrapionych, zostając jeszcze na tej ziemi, to tem bardziej skłonną jest do litości teraz, gdy już jest w Niebie, skąd lepiej widzi nasze potrzeby i do tego używa najwyższej powagi u Boga, której najzupeł­niej jest świadomą.

O, nie zaniedbujmyż nigdy w naszych potrzebach uciekać się do Maryi! Ona tak dobra! Więcej pra­gnie wyświadczać nam łaski, niż my otrzymać żą­damy. Tak bardzo pragnie obdarzać nas dobrodziej­stwami, iż się czuje obrażoną przez tego, który o nie do Niej się nie ucieka. „Przeciwko Tobie, o Pani, grzeszą nie tylko ci, którzy Ci niesprawiedliwość wy­rządzają, ale i ci, którzy Cię nie proszą”. (Św. Bernard).

Te parę myśli świętego Doktora Kościoła i wiel­kiego czciciela Maryi powinny cię skłonić do jak najgorętszego, a stałego, nabożeństwa ku Maryi. Kilka formuł modlitw do Maryi mogą ci być pożyteczne, dlatego je tu umieszczamy. Główną atoli rzeczą jest, abyś ze serca, w prosty sposób do Maryi się ucie­kał, jak dziecię do matki, jak żebrak, w potrzebie wielkiej będący, do możnego; abyś jej wzywał na każdy czas, już to wymawiając Jej słodkie Imię: Maryo! już to odmawiając: Zdrowaś Maryo! albo jaką inną krótką modlitewkę.

Przede wszystkiem, wzywajże Jej w pokusach zwłaszcza nieczystych, ale natychmiast. Wzywaj w każdej potrzebie duszy lub ciała — a Marya za­wsze okaże się tobie Matką Miłosierdzia, byleś ty także był dobrem dzieckiem Maryi!

Źródło:

KSIĄŻKA MISYJNA zawierająca modlitwy i nauki nastósowniejsze, ażeby sobie zapewnić zbawienie. Z pozwoleniem przełożonych i biskupiego ordynariatu. Wydanie siódme. Kraków 1905. APPROBATIO. P. Franciscus Nemec, C. SS. R. Superior Prov. (L.S.)  N. 3301. REIMPRIMATUR. AB. ORDINARIATU PRINCIPIS EPISCOPI. Cracoviae, die 17 Julii 1905. † J. Card. Puzyna.Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

Kto kocha Maryę stara się przypodobać Jej, wypełniając różne ćwiczenia pobożności ku Jej uwielbieniu. W mieszkaniu ma obraz Maryi w wielkiem poszanowaniu, nosi na sobie Jej medalik; imię Maryi wymawia często, z uszanowaniem i miłością; innych stara się pociągnąć ku Jej czci. Święta Maryi obchodzi pobożnie, spowiadając się i komunikując, jeśli tylko może. a nade wszystko, stara się być skromnym i czystym, cierpliwym i nieuwłaczającym nikomu.

Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć