Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (48/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (48/2019)
2 grudnia 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (48/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

NOWENNA ODPUSTOWA
do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi, część 2.

(Modlitwy na okres od 4 do 7 grudnia).

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej miłości.

(V.) Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.
(R.) I ziemi oblicze odnowione zostanie.

Módlmy się: O Boże! który światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego, szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa przygotowawcza na każdy dzień nowenny.

Panno Najczystsza, Niepokalana, piękna i wolna od zmazy w pierwszej zaraz chwili Poczęcia Twojego! Maryo chwalebna i łaski pełna, Ciebie, któraś jest Matką Boga mojego, Królową Aniołów i ludzi, wielbię z pokorą, bo mię Bóg mój i Zbawca miłością, uszanowaniem i posłuszeństwem ku Tobie, nauczył, jako ja Ciebie czcić i kochać winienem. Racz przeto, najpokorniej Cię proszę, przyjąć hołdy, które Ci składam w tej odprawianej przezemnie Nowennie.

Potem odmówić należy dziesięć razy: Zdrowaś Marya i jeden raz Chwała Ojcu.

Zakończenie na każdy dzień Nowenny.

Litania do Matki Boskiej Loretańskiej.

(V.) O Panno Maryo! Niepokalaną jesteś w Twojem poczęciu.
(R.) Módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa porodziłaś z poczęcia Ducha Świętego.

Modlitwa. O Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w Łonie Niepokalanej Dziewicy godne mieszkanie Synowi Twojemu; racz przyjąć nasze serdeczne błagania.

A jako przez śmierć przewidzianą Jednorodzonego Syna Twojego, zachowałeś Pannę Maryę od skazy grzechowej, tak przez Jej skuteczne wstawienie, daj nam przybyć do Ciebie oczyszczonymi od grzechu wszelkiego. Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest Pasterzem i Przewodnikiem Swych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawem na sługę Swego Leona, któremu być rozkazałeś głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których Jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z Jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną Mu trzodą, przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest ucieczką naszą i mocą, Twórco Nieba i ziemi, Sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego, i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali dary, o które Cię z wiarą prosimy; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryo! bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Modlitwa na dzień 6. (4 Grudnia)

O Maryo! Panno bez zmazy, gwiazdo jaśniejąca blaskiem nieporównanej czystości! cieszę się z Tobą pospołu, że Twoje Niepokalane Poczęcie tyle przysporzyło radości błogosławionym Zastępom Anielskim. Dziękuję serdecznie Trójcy Najświętszej, że Cię zaszczyciła chwałą tak wielką. Ach! spraw litościwie, iżbym ja grzeszny stał się uczestnikiem tej słodkiej radości, a w świętem gronie Aniołów Ciebie chwalił i błogosławił na wieki wieków. Amen.

Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Modlitwa na dzień 7. (5 grudnia).

O Maryo Panno bez zmazy, wschodząca Jutrzenko Czystości! cieszę się z Tobą pospołu i serce moje zdumiewa się, iż w chwili Niepokalanego Poczęcia Twojego utwierdzoną zostałaś. Dziękuję serdecznie Trójcy Najświętszej, że Cię tak szczególnym darem odznaczyć raczyła. Ach Panno Najświętsza! chciej mi wyjednać mocną i ustawiczną odrazę do grzechu i dopomóż mi raczej ziemię opuścić, niż jakimkolwiek choćby najmniejszym występkiem obrazić Boga mojego. Amen.

Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Modlitwa na dzień 8. (6 Grudnia).

O Panno Maryo! słońce bez zmazy, winszuję Tobie i z całego serca się cieszę, że w Twojem Niepokalanem Poczęciu Bóg Ci darował Łaski obfitsze, wspanialsze, niż wszystkim Aniołom i Świętym, kiedy Ci na stopniu doskonałości najwyższej już stali. Dziękuję serdecznie Trójcy Najświętszej podziwiając Jej szczodrobliwość względem Ciebie, Panno Najświętsza. Błagam Cię Matko, dopomóż, bym wiernie odpowiadał na łaskę Boga mojego, i nigdy nie nadużył udzielonych mi darów. Przemień zupełnie serce moje niegodne; od tej godziny niech nawrócenie moje rozpocznę i wszystkie grzechy życia mego naprawię. Amen.

Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Modlitwa na dzień 9. (7 Grudnia).

O Maryo! Panno i Matko Niepokalana, gorejąca Pochodnio Świętości, wzorze prawdziwej czystości! zaledwie poczęta, już uwielbiałaś Boga Swojego, i z pokorą głęboką złożyłaś Mu dzięki, iż w Tobie, zniszczywszy dawny wyrok przekleństwa wydany na cały ród ludzki, zlał obfite błogosławieństwo na nędznych potomków Adama. Błagam Cię Panno, wyjednaj mi łaskę, iżby to błogosławieństwo zapaliło w mem sercu ogień Bożej miłości; rozżarzaj we mnie coraz mocniej ten płomień niebiański, abym stale kochał Boga mojego i w wieczności Go posiadając, mógł oświadczyć Mu wdzięczność głęboką za dary szczególne, któremi Cię udarował. Amen.

Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

300 dni odp. za każdy dzień Nowenny odpustowej do Matki Bożej. Odp. zupełny po dobrej spowiedzi i Komunii św. i modl. za Kosciół św. i Papieża; nadał Ojciec św. Pius IX 5 Stycznia 1849 r.

Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć