Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (46/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (46/2019)
18 listopada 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (46/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Katecheza o naśladowaniu Chrystusa.

1. Cały ten świat podzielony jest jakby na dwa obozy, na dwa królestwa: Królestwo Szatana i Królestwo Chrystusa. Patrz na stronę przeciwną. Oto książę tego świata zepsutego, szatan siedząc na tronie złotym trzyma chorągiew z napisem: pycha, bogactwo, rozkosz ciała. Mnóstwo ludzi stoi i walczy pod tą chorągwią. Główne nauki i zasady tego królestwa ciemności są: Szukaj tylko przyjemności, dogadzaj sobie we wszystkiem, baw się póki życia staje; nabywaj dóbr ziemskich, choćby oszukaństwem, krzywdą bliźniego, podeptaniem sumienia; nie myśl co będzie po śmierci. Przysłuchaj się wrzaskom i bluźnierstwom, jakie rozlegają się z tego obozu przeciw Wierze Chrystusa, przeciw czystości, umartwieniu, pokorze, pobożności.

2. Zwróć oczy na drugą stronę. Oto Jezus Ukrzyżowany, otoczony rzeszą wiernych, woła do wszystkich: „Nie miłujcie świata, ani tego co jest na świecie. Błogosławieni ubodzy duchem: błogosławieni czystego serca; błogosławieni płaczący i prześladowani dla sprawiedliwości. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który i duszę, i ciało wtrącić może do piekła. Kto chce iść za Mną, niech zaprze samego siebie, i weźmie krzyż swój, i naśladuje Mię. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, szukajcie naprzód Królestwa Niebieskiego“. Na bluźnierstwa i wrzaski wściekłe zwolenników szatana uczniowie i naśladowcy Zbawiciela odpowiadają przebaczeniem, cierpliwością, modlitwą, miłością.

3. Obieraj, do którego chcesz należeć obozu. Pośrodku zostać nie możesz. Kto nie jest ze Mną, woła Chrystus, przeciw Mnie jest; a kto nie zgromadza ze Mną, rozprasza. Żaden nie może dwom panom służyć. Nie możecie Bogu służyć i mamonie (t. j. chciwości dóbr ziemskich). Uważ przytem, jaki będzie koniec tych obydwóch królestw. Kto chce mieć na tym świecie niebo rozkoszy, niech się nie spodziewa Nieba po śmierci. O takich mówi Pan Jezus: Zaprawdę powiadam wam: odebrali zapłatę swoją (na ziemi). O najsłodszy Zbawicielu! całą duszą i sercem garnę się do Krzyża Twego! Postanawiam sobie być pokornym, cierpliwym, przebaczającym. Postanawiam sobie iść za tobą, niosąc krzyż cierpień, jakie na mnie zsyłasz; abym mógł cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

 

Wiersz na dziś

Smutno mi, Boże!

Smutno mi Boże! Zstąpiłeś na ziemię,
Ziemia ta Boskiej wszechmocy Twej dzieło
Wylałeś zdroje łask na ludzkie plemię ,
A tylu swoich Ciebie nie przyjęło…
Tylu Cię kochać nie chce, czy nie może..
Smutno mi Boże!

Smutno mi Boże! Setki milionów
Siedzą wciąż jeszcze w strasznych śmierci cieniach
Tyle szatańskich w pośrodku nich tronów
I tyle kłamstwa w ich marnych wierzeniach;
Że im nie weszły jeszcze prawdy zorze,
Smutno mi Boże! Nawet wśród Twych dzieci.
Pośród Twych Panie ofiarnych ołtarzy,
Lampka miłości nazbyt blado świeci,
Płomyczek wiary zbyt słabo się żarzy,
Jakby łask Twoich wysychało morze..
Smutno mi Boże!

Smutno mi Boże! Docześni mocarze
Mają pałace strojne i wspaniałe 
Tyś królem królów, a Twoje ołtarze 
Takie ubogie, brudne i spłowiałe.
Ty mieszkasz nieraz jakby na komorze!
Smutno mi Boże!

Ks. Mateusz Jeż

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć