Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (35/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (35/2019)
2 września 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (35/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Katecheza
O wierze i źródłach wiary cz. 1.

Wiara jest to cnota przez Boga w serca nasze wlana, która sprawia, że uznajemy za nieomylną prawdę to wszystko, co Pan Bóg objawił, a przez Kościół Swój Święty do wierzenia podaje.
Kościół Święty czerpie tę wiarę, którą nam podaje, z dwóch źródeł, jakie mu Pan Bóg oddał jakoby dwa naczynia do przekazywania Wiary Świętej od pokolenia do pokolenia. Temi źródłami są Pismo Święte i Tradycya czyli ustne podanie.

Nauki Katechizmowe ks. Andersza, Poznań 1908r.

Wiara jest cnotą i darem Bożym, za pomocą któréj wszystko, co Bóg objawił i co nam Kościół do wierzenia podaje, uważamy za prawdę. Wierzyć przeto znaczy: uważać za niechybną i niewątpliwą prawdę to wszystko co Bóg objawił.
Nie jest to rzecza obojętną, w co wierzymy, ani w ile prawd wierzymy. Wierzyć winniśmy we wszystko, bez wyjątku i bez różnicy, co nam tylko Bóg objawił. Gdzież mamy szukać treści objawienia Bozkiego? Któż nam powie, czego Bóg nas uczy, ażebyśmy mogli uwierzyć? Nie dość jest wiedzieć, że jest prawdą, co Bóg mówi, trzeba wiedzieć, a wiedzieć z pewnością, usuwającą wszelkie powątpiewania, co Bóg do nas mówił. Któż nam to powie?

Chrystus jest Bogiem i całą prawdą. Tę pełnię prawdy przelał na Swych Apostołów, którzy byli zwierzchnikami i nauczycielami założonego przezeń Kościoła. Apostołowie spisali [tylko] CZĘŚĆ tego, czego ich Chrystus nauczył i co zdziałał. Ztąd powstały księgi Nowego Zakonu. Prócz tego prawili do wiernych kazania i uczyli ustnie swych następców i uczniów. Nauki głoszone w ten sposób przez Apostołów, zowiemy podaniem czyli Tradycyą. Co Kościół do wierzenia podaje, to czerpie z Pisma Świętego i z Tradycyi. Jest to więc to samo, czego Bóg sam uczył i co objawił przez Swego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. Ponieważ treść i przedmiot wiary naszej objęty jest Pismem Świętem i Tradycyą, dlatego nazywamy Pismo Święte i Tradycję, źródłami wiary. W sprzeczności z nami katolikami uznają protestanci w Piśmie Świętem jedyne źródło wiary i odrzucają konieczność i wiarygodność Tradycyi. Łatwo jednak udowodnić, że Tradycya jest takiem samem źródłem wiary, jak Pismo Święte. Wiemy tedy teraz, co znawcza te słowa: „Wiara katolika jest cnotą i darem łaski Bożej.” Skutkiem wiary uważamy wszystko za prawdę, co Bóg nam objawił, a Kościół Katolicki do wierzenia podaje.

Nauka wiary i obyczajów ks. Rolfusa 1894 r., str. 5-27.

 

 
Źródła wiary katolickiej.

[1] Pismo Święte. „Idąc za przykładem prawowiernych Ojców, Sobór z takim samym pobożnym przywiązaniem i czcią uznaje i czci wszystkie księgi zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, skoro jeden Bóg jest autorem obydwu, a także Tradycje dotyczące zarówno wiary jak i postępowania, podane zarówno przez usta Chrystusa lub Ducha Świętego, i zachowane dzięki nieprzerwanej sukcesji w Kościele katolickim. Kto nie przyjmuje tych ksiąg w całości i ze wszystkimi ich częściami jako święte i kanoniczne tak jak Kościół katolicki zwykł je czytać, i jak się zawierają w STAREJ ŁACIŃSKIEJ EDYCJI WULGATY, oraz świadomie i rozmyślnie gardzi wyżej wspomnianymi Tradycjami – niech będzie  wyklęty.”

Sobór Trydencki sesja IV, 8 kwietnia 1546 r.

Jak tłumaczyć Pismo Święte? Nie wolno każdemu wyjaśniać Pisma Św. dowolnie; bo P. Jezus kazał Słowo Boże brać od Kościoła i na to posłał Ducha Świętego Kościołowi, a nie każdemu katolikowi. Aby nie rozumieć mylnie słowa Bożego, trzeba wierzyć w Słowo Boże tak, jak je Kościół katolicki uroczyście wyjaśnia. [to wyjaśnienie znajdziemy w komentarzach Ojców Kościoła zawartych np. w Biblii Łacińsko-Polskiej ks. Jakuba Wujka z 1864r.-przyp. red.] 

Źródło: Ks. Walenty Gadowski Katechizm Większy 1929 r., ss. 117, 107.

[2] Tradycya – nauka Boska, którą Apostołowie opowiadali, ale której nie spisali. Ta nauka nazywa się Tradycyą czyli ustnem podaniem dlatego, ponieważ począwszy od Apostołów utrzymała się w Kościele Św. nieustannie, przekazywana od pokolenia do pokolenia. – To ustne podanie pochodzi od Apostołów. Pan Jezus rozkazał im opowiadać naukę zbawienia.  Apostołowie dopełnili tego rozkazu, rozszedłszy się po całym niemal znanym wówczas świecie. Tę naukę Jezusową Apostołowie po części spisali w księgach, t. j. w Piśmie Św., lecz nie spisali wszystkiej, druga część więc dostała się do nas jako Tradycya.

(tekst tradycyjny, wyjęty z modlitewnika Laudetur Iesus Christus wyd. Antyk, 2019r.)

 

 

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć