Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (49/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (49/2019)
9 grudnia 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (49/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

O czci do Najświętszej Maryi Panny cz. 1.

Każdy prawdziwy katolik jest nabożnym czcicielem Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej, a znów na odwrót: Kto tylko prawdziwie jest nabożnym do Maryi, jest także dobrem dzieckiem Kościoła, wiernym uczniem Jezusa Chrystusa, i nasi na sobie znak przeznaczenia do Nieba.

Cześć, miłość, nabożeństwo do Bożej Matki jest tak dawne jak Chrześcijaństwo, wszak już Apostołowie i pierwsi wierni wysoko Ją sobie poważali, i do Niej się uciekali.

Ta cześć i uwielbienie dla Najśw. Matki, ale i ufność, którą wierni, którą Kościół cały pokłada w Maryi, ma swoją głęboką podstawę: opiera się na żywem przeświadczeniu, że Bóg ustanowił N. M. P., aby była Rozdawczynią łaski wszystkim, którzy ją pragną otrzymać.

Stąd też poszło, iż Święci i Doktorowie Kościoła jednozgodnie twierdzą, że nikt się nie zbawi bez pośrednictwa Matki Boskiej – a kto się zbawi, to tylko dlatego, że go Marya wspierała.

Drogi chrześcijaninie! Ty też chcesz przyjść do Nieba, chcesz się zbawić. Oprócz tego pragniesz i inne otrzymać łaski, których potrzebujesz, – o, ciesz się. Bóg dał ci Matkę swoją za Szafarkę łaski; – jeźli do Niej będziesz miał nabożeństwo, zapewniam cię, że Ona ci wyjedna, czego potrzebujesz, i o co Ją z ufnością poprosisz.

Kto kocha Maryę, stara się przypodobać Jej, wypełniając różne ćwiczenia pobożności ku Jej uwielbieniu. W mieszkaniu ma obraz Maryi w wielkiem poszanowaniu, nosi na sobie Jej medalik; Imię Maryi wymawia często, z uszanowaniem i miłością; innych stara się pociągnąć ku Jej czci. Święta Maryi obchodzi pobożnie, spowiadając się i komunikując, jeśli tylko może. A nade wszystko, stara się być skromnym i czystym, cierpliwym i nieuwłaczającym nikomu.

Ileż to powinniśmy dziękować miłosierdziu naszego Boga, że nam dał Maryę za Pośredniczkę, która swemi prośbami może wyjednać dla nas wszystkich łaski, jakich tylko nam trzeba (Św. Alfons Liguori).

Św. Bonawentura powiada: grzesznicy, bracia moi, jeźli jesteśmy winni Boskiej sprawiedliwości i już skazani jesteśmy do piekła za nasze grzechy, nie rozpaczajmy; udajmy się do Tej Matki Boskiej i schrońmy się pod Jej opiekę, a Ona nas zbawi.

Dobre postanowienie jest nam potrzebne, aby poprawić życie. Wraz z dobrem postanowieniem miejmy ufność wielką w Maryi, a będziemy zbawieni. A dlaczegóż to? Oto, bo Marya jest potężną i litościwą Pośredniczką, która pragnie zbawić wszystkich.

Najprzód musisz się zastanowić, że Marya jest Pośredniczką potężną, która może wszystko wobec Sędziego Najwyższego, na korzyść tych, którzy Jej wzywają. Ten przywilej dał Jej Sędzia, którym jest Syn Jej. Dlatego Marya o cokolwiek Boga prosi, wszystko otrzyma. Ona, jako Królowa, wysyła Aniołów oświecać, oczyszczać i udoskonalać swoje sługi (Jan Gerson). Dlatego Kościół św., aby wlać w nas ufność ku Tej Wielkiej Pośredniczce, każe nam, abyśmy Ją wzywali pod imieniem Panny możnej: „Panno można, módl się za nami”.

I dlaczegóż to opieka Maryi jest tak potężną? Oto, bo Ona jest Matką Boga: „Modlitwa Bogarodzicy, mówi św. Antoni, jest rodzajem rozkazu, i dla­tego niepodobna, aby nie była wysłuchaną”.

Święty też Grzegorz Nikomedyjski powiada, że Odkupiciel, jak gdyby dla spłacenia długu wdzię­czności, iż Mu dała ludzkie ciało, wysłuchuje wszystkie Jej prośby. „Syn, jakby zadość czyniąc powinności, prośby Twoje spełnia”. A święty Teofil, biskup Aleksandryjski, tak napisał o Niej: „Syn ma sobie za chlubę, gdy Go Matka prosi, albowiem pra­gnie uczynić Jej zadość, gdy Ona Go prosi, aby się odwdzięczyć, że Mu dała ciało ludzkie”.

Kosmas Jerozolimski mówi, że pomoc Maryi jest wszechmocna, to znaczy, że wszystko na prośbę od Boga otrzymuje. „Co Bóg rozkazem, Ty Panno prośbą”.

Pewnego dnia św. Brygida słyszała Pana Jezusa mówiącego do swej Matki: „Proś Mię, o co chcesz, Matko moja, gdyż każdą Twą prośbę wysłucham. Albowiem jako Ty na ziemi niczego Mi nie odmó­wiłaś, tak i Ja Tobie w Niebie niczego nie od­mówię”.

Uważ następnie, że Marya jest Pośredniczką 0 ile wszechmocną, o tyle miłosierną, która nikomu do Niej się uciekającemu, opieki odmówić nie umie.

Źródło:

KSIĄŻKA MISYJNA zawierająca modlitwy i nauki nastósowniejsze, ażeby sobie zapewnić zbawienie. Z pozwoleniem przełożonych i biskupiego ordynariatu. Wydanie siódme. Kraków 1905. APPROBATIO. P. Franciscus Nemec, C. SS. R. Superior Prov. (L.S.)  N. 3301. REIMPRIMATUR. AB. ORDINARIATU PRINCIPIS EPISCOPI. Cracoviae, die 17 Julii 1905. † J. Card. Puzyna.Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć