Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (21/2018)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (21/2018)
22 października 2018

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (21/2018)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania 21. numeru naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Katecheza
O skuteczności Różańca ofiarowanego za Dusze Czyśćcowe

Różaniec. — Kiedy mówimy o modlitwie, nasuwa się nam jedna z najprzedniejszych modlitw, a nią jest Różaniec. Kościół Święty zaleca i prosi wierne swe dziatki, aby szukały pomocy i opieki w Różańcu. A jako rządzony Duchem Świętym czyni to dlatego, bo widzi oczywiste cuda i łaski, jakie po całym świecie sprawia różaniec, gdziekolwiek jest on zaprowadzony.

Dowiedzioną jest rzeczą, że gdzie tylko lud chrześciański szczerze się oddaje nabożeństwu Różańca Świętego, tam kwitnie w pełni życie w Chrystusie, tam obfite owoce wszelkich cnót i żywota świątobliwego, tam trzeźwość, spokój, miłość bliźniego i czystość obyczajów.

A jeżeli nabożeństwo Różańcowe ludziom tak zbawienne i błogie przynosi skutki, toć i duszom w Czyscu, bo przecież wszyscy, to jest, tak żyjący, jakoteż i dusze w Czyscu z jednego czerpiemy skarbu Kościoła, bo wszystkie zasługi Chrystusa Pana i Matki Jego Maryi i Świętych Pańskich, jako do spólnej należące kasy, tak dobrze są nasze jako i dusz w czyscu — na zasadzie „Świętych Obcowania”. — Dlatego też radzę ci, bracie drogi, zmów niekiedy Różaniec i ofiaruj go za dusze zmarłych. Zwrócą one ci twój nabożnie odmówiony Różaniec z dobrym procentem.

Gdzieś czytałem czy słyszałem jeszcze w młodym wieku moim, o cudownej pomocy Różańca Świętego. Dwóch zamożnych gospodarzy, sprzedawszy na jarmarku woły, powracali do domu drogą przez las. W tym lesie, oddalonym od ludzkich mieszkań, trafiały się wypadki, że zbójcy napadali przechodniów i rabowali. Gospodarzy owych, gdy wchodzili w ten las, ogarnęła trwoga, bo i pieniądze za woły mieli przy sobie, a wiedzieli też, że to miejsce jest niepewne. Jeden z nich rzecze do drugiego: Zmówmy cząstkę Różańca Świętego za dusze Zmarłych, prawie nam ta cząstka wystarczy przez ten las. A tak idąc mówili Różaniec. Ale rabusie, wyszpiegowawszy ich na jarmarku, że mieli za woły pieniądze, zasadzili się na nich w środku lasu i czekali, aż tamtędy pójdą. Aż oto, gdy już gospodarze ci na owo miejsce nadeszli, gdzie ukryci za krzakami rozbójnicy na nich dybali, widzą ci rabusie ze strachem, że przed tymi gospodarzami szło kilku żołnierzy z bronią naprzód, i znowu kilku uzbrojonych za nimi. Przelękli się tego ci rabusie i rozumie się, że się ani nie ruszyli z miejsca. Gdy później owych rabusiów pochwycono za inne rabunki, przyznali się we więzieniu, że mieli zamiar zrabować owych gospodarzy, ale jakieś wojsko przed nimi i za nimi idące, przeszkodziło temu. — Tem wojskiem był Różaniec Święty, bo ci gospodarze nic nie widzieli, ale ukryta opieka Matki Boskiej Różańcowej, obroniła ich od zbójców.

I nietylko różaniec, ale każde nabożeństwo do Matki Boskiej, każda prośba do Tej — według wyrażenia Ojców Kościoła — w Bogu wszechwładnej Pani, z intencyą za dusze wiernych Zmarłych, wielką im przynosi pomoc, ulgę, lub też wybawienie z Czysca. Jakoż św. Alfons Liguori mówi: „Błogosławieni i po trzykroć błogosławieni słudzy tejże Matki Miłosierdzia, gdyż Ona ich nietylko w tem życiu broni, ale też i po śmierci w Czyscu ratuje. A że te dusze same sobie pomagać nie mogą, tem więcej ta Matka miłosierdzia podwaja swoję litość i starania o nie”.

Wszakże Matka Boska tak dobrze jest ich Matką duchowną, jako i naszą. Dla tej tedy przyczyny jest Jej miło, że Jej dziatki na ziemi, i drugie Jej dziatki w Czyscu, wzajemną pomagają sobie miłością, bo przecież to wiadomo, że nawet grzeszne matki radują się z tego, gdy się ich dzieci spólnie kochają.

Czyściec, wieczność i czas, ks. Gondek, Kraków 1900

 

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć