Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu
25 czerwca 2018

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowej wersji informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Katecheza

O skromnym ubiorze kobiet. Stolica Apostolska zaczęła wypowiadać się częściej na temat skromności strojów począwszy od początków XX wieku. Nowe mody wymagały coraz to nowych, zdecydowanych reakcji władz kościelnych. 12 stycznia 1930 roku papież Pius XI nakazał opublikowanie instrukcji na temat skromności strojów. W instrukcji tej przypomniał zalecenia zawarte w liście Kongregacji ds. Duchowieństwa z 1928 roku:
„Przypominamy; że strój nie może być nazwany przyzwoitym, jeśli posiada dekolt większy niż szerokość dwóch palców mierząc od szyi, jeśli nie zakrywa ramion co najmniej do łokci i nie sięga przynajmniej trochę poniżej kolan. Ponadto, niedopuszczalna jest odzież z materiałów przezroczystych oraz rajstopy w kolorze cielistym, sugerującym, że nogi są nagie”.
Dalej: „Dziewczęta i kobiety, które się nieprzyzwoicie ubierają, winny być NIEDOPUSZCZONE do STOŁU PAŃSKIEGO i do godności chrzestnych matek przy Sakramentach Chrztu i Bierzmowania. W niektórych wypadkach nie należy im nawet pozwolić na wejście do kościoła. PROBOSZCZOWIE przede wszystkim i KAZNODZIEJE PRZY KAŻDEJ SPOSOBNOŚCI, według słów Apostoła (II Tym. IV, 2), niech PRZEPOWIADAJĄ, NALEGAJĄ, PROSZĄ, KARZĄ, by niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął WSTYDLIWOŚCIĄ i był ozdobą i ochroną cnoty i NIECH UPOMINAJĄ RODZICÓW, aby nie pozwalali córkom ubierać się nieskromnie. Rodzice, pamiętając na ciężki obowiązek, który na nich ciąży, to jest wychowania przede wszystkim religijnego i moralnego swych dzieci, niechaj dokładają szczególnych starań, by dziewczęta od zarania życia były uświadomione w nauce chrześcijańskiej i niechaj z wszelką gorliwością słowem i przykładem rozwijają w ich sercach UMIŁOWANIE CNOTY SKROMNOŚCI i CZYSTOŚCI. Idąc za wzorem Świętej Rodziny, niech starają się w ten sposób ukształtować i kierować swoją rodziną, by wszyscy, którzy do niej należą, znaleźli przy domowym ognisku sposób i zachętę do umiłowania i zachowania cnoty skromności. Niechaj również przełożone i nauczycielki nie przyjmują do pensjonatów i szkół dziewcząt, które się nieskromnie ubierają, nie czyniąc żadnego wyjątku nawet dla ich matek; jeżeli zaś po przyjęciu nie poprawią się, niech je wydalą. Zakonnice, stosownie do postanowień Św. Kongregacji Zakonnej z 23 sierpnia 1928 r., niech nie przyjmują do swych pensjonatów, szkół, oratoriów i świetlic dziewcząt, które nie zachowują chrześcijańskiej poprawności w ubraniu; jeżeliby zaś po przyjęciu nie zachowały tego – nie należy ich trzymać. Co więcej, w pracy wychowawczej nad swymi uczennicami niechaj dołożą specjalnych starań, by w ich sercach głęboko zakorzenić umiłowanie świętej czystości i skromności. Należy zakładać i rozwijać stowarzyszenia żeńskie, które by radą, przykładem i czynem dążyły do powstrzymania nadużyć, jakie się dzieją w noszeniu ubrań, przeciwnych skromności chrześcijańskiej, i do popierania skromności i przyzwoitości w ubraniu. Do religijnych stowarzyszeń żeńskich [współczesne Dzieci Maryi i inne-przyp.red.] NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ DZIEWCZĄT i KOBIET, które by się NIESKROMNIE UBIERAŁY, a jeżeliby po przyjęciu wykroczyły przeciwko temu i upomniane, nie poprawiły się, należy je USUNĄĆ.”

Dan w Rzymie w pałacu Św. Kongregacji Soboru, dnia 6 stycznia w urocz. Św. Rodziny r. 1930.

 

 

Z historii Kościoła

Od samego początku w Kościele (…) istniała z rozporządzenia Bożego różnica między duchownymi a świeckimi; albowiem Jezus Chrystus zpośród swoich uczniów wybrał Apostołów i tym nadał szczególną władzę, mówiąc: jako mnie posłał Ojciec, tak i Ja was też posyłam. Posłannictwo, które apostołowie od Chrystusa otrzymali było dwojakie: a) Byli świadkami życia, nauki, zmartwychwstania Chrystusa, i posłani od Niego na cały świat, aby wszędzie opowiadali Ewangelią i pomnażali Kościół. Do wypełnienia tego powołania udarował ich Bóg szczególnemi łaskami, jak: mocą Ducha Św., natchnieniem, osobistą nieomylnościa, mocą czynienia cudów i darem języków. To nadzwyczajne posłannictwo i władza, które były potrzebne dla pierwotnego zaszczepienia Ewangelii i założenia Kościoła po całym świecie, USTAŁY ZE ŚMIERCIĄ APOSTOŁÓW.

Ks. A. Wappler Historya Kościoła Katolickiego 1899r. s.42

 

 

Cytat na dziś

„Proszę was bardziej niż gdyby chodziło o mnie samego, (…) błagajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. (…) i niech je noszą z wielką czcią i roztropnie udzielają innym. (…) a gdy kapłan Je konsekruje na Ołtarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na klęczkach oddają chwałę, uwielbienie i cześć Panu Bogu żywemu i prawdziwemu.”

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Przykład na dziś

Papież Benedykt XI. pochodził z ubożuchnej rodziny. W chwili kiedy wstępował na Stolicę Piotrową, żyła jeszcze matka jego staruszka -uboga praczka. Dowiedziawszy się, że syna jej spotkała najwyższa na ziemi godność, zapragnęła się z nim widzieć. Kazano jej jednak, żeby sobie na tę chwilę pożyczyła sukni piękniejszych, aniżeli jej ubożuchne odzienie. Posłuchała rady. Ale kiedy tak wystrojona wchodzi do komnaty papieskiej; udaje syn, że jej nie poznał… „To nie moja matka” – mówi – „bo moja Matka jest ubogą praczką a nie taką panią”. Wraca tedy po swoje ubranie, a kiedy ją Papież zobaczył, wybiegł naprzeciwko niej i z prawdziwie synowską miłością przyjął. O jakże znowu przykład ten zawstydza dzieci niedobre, które zaledwie się cokolwiek poduczą w szkołach, już rodzicami gardzą; córki, co skoro tylko piękniej, modniej się ubiorą, już na rodziców i wejrzeć nie chcą!

Wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, ks. K. Gawroński, Kraków 1892

 

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć