Film z pielgrzymki Tradycji do Chartres


Film z pielgrzymki Tradycji do Chartres
13 czerwca 2017

Film z pielgrzymki Tradycji do Chartres

Na portalu The Remnant Newspaper opublikowano film z tegorocznej pielgrzymki katolickiej do katedry w Chartres. Według szacunków organizatorów, prawie siedemnaście tysięcy pielgrzymów z całego świata pielgrzymowało z Paryża do Chartres. Mszę Świętą, w Klasycznej Formie Rytu Rzymskiego, celebrował kardynał Raymond Leo Burke.

Warto zobaczyć ten film, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, iż jest on dostępny tylko w angielskiej wersji językowej.

[MK]

« wróć