Film z pielgrzymki Tradycji do Chartres


Film z pielgrzymki Tradycji do Chartres
8 czerwca 2018

Film z pielgrzymki Tradycji do Chartres

Na portalu The Remnant Newspaper opublikowano film z tegorocznej pielgrzymki katolickiej do katedry w Chartres. Organizatorzy podali, iż w tej trzydniowej pielgrzymce wzięło udział prawie siedemnaście tysięcy osób z całego świata. Mszę Świętą, w Klasycznej Formie Rytu Rzymskiego, celebrował prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynał Robert Sarah.

Pod koniec filmu na ekranie ukazuje się jakże aktualne wezwanie: It’s time to come home … home to Tradition!

 

« wróć