Dni Błagalne


Dni Błagalne
21 maja 2017

Dni Błagalne

Kościół rzymskokatolicki obecnie obchodzi w roku cztery tzw. dni krzyżowe: tzw. Litanię Większą na św. Marka (25 kwietnia) – to już mamy za sobą, i trzy Litanie Mniejsze. Są nimi nadchodzący poniedziałek, wtorek i środa przed Wniebowstąpieniem Pańskim. Nazwa „Dni krzyżowe” używana jest tylko w Polsce i utrwaliła się przez to, że procesje błagalne w tych dniach odbywały się zazwyczaj do krzyży stawianych przez wiernych na polach uprawnych. Dni te Kościół poświęca wytrwałej modlitwie błagalnej o zmiłowanie Boże we wszystkich potrzebach duszy i ciała, a szczególnie o dobre urodzaje. Biorąc pod uwagę późne przyjście wiosny w tym roku i przymrozki które poniszczyły roślinność, co już zapowiada mniejsze zbiory jesienią, jesteśmy tym bardziej zobowiązani do modlitwy, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Zwłaszcza, że w pierwotnym kościele takie błagalne procesje urządzano o wiele częściej, bądź to coroczne i stale bądź ze względu na szczególne potrzeby, np. w czasie zarazy, klęski głodu, wojny.

Znamienitym jest, że teksty używane w czasie procesji mówią także o oddaleniu zarazy… doktrynalnej i moralnej:
Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył, – Wysłuchaj nas Panie! (jedno z wezwań litanii)
Módlmy się. Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, przyjmij błaganie nasze, aby ojcowskie Twe miłosierdzie łaskawie wyzwoliło nas i wszystkie sługi Twoje z więzów grzechu, które nas krępują (jedna z modlitw po litanii).

Ksiądz Paweł Gwóźdź

« wróć