Blog mistrza Caravaggia


Blog mistrza Caravaggia
31 października 2017

Blog mistrza Caravaggia

Ukazał się kolejny tekst na blogu Księdza Tomasza Delurskiego, zatytułowany „Luter 2017„. Chociaż sam tytuł jest najlepszym wprowadzeniem w tematykę tekstu, aby bardziej zachęcić wszystkich do jego przeczytania, postanowiliśmy zaprezentować niewielki fragment pierwszego akapitu.

„♦ gdyby samo czytanie Pisma było potrzebne do Zbawienia, Chrystus by nam o tym powiedział (sam Jezus nic nie napisał),
♦ tylko część apostołów zostawiła dokumenty pisane (jeśli więc prywatna interpretacja Pisma jest regułą, to niektórzy apostołowie się z niej nie wywiązali – bo tylko głosili Ewangelię),
♦ wiara rodzi się ze słuchania (Rz 10,17), nakaz misyjny dotyczył nauczania (Mt 28,19), potwierdza to przykład uczniów (Mk 16,20),
♦ samo Pismo stwierdza, że nie zawiera wszystkiego o Chrystusie (J 20,30; J 21,25). Ponieważ Pismo jest niekompletne domaga się uzupełnienia Tradycją,
♦ najlepszym dowodem są słowa Jezusa przytoczone w Dziejach Apostolskich, których próżno szukać w Ewangeliach (Dz 20, 35),
♦ Pismo mówi o tej Tradycji (ustnej) jako koniecznym źródle (2 Tes 2,15; 2 Tym 2,2),
♦ pierwsze księgi napisano całe lata po Wniebowstąpieniu, jak więc wierzący mogli się trzymać zasady sola Scriptura …”

Polecamy również książkę Pawła Lisickiego zatytułowaną „Luter. Ciemna strona rewolucji„, którą można zakupić m.in. w tej księgarni.

« wróć