Najświętszej Maryi Panny w sobotę


sobota

09 września
Najświętszej Maryi Panny w sobotę
4
Szata
07:30

Msza Święta jest sprawowana w następującej intencji: Za śp. Eleonorę i Jana Witek.
W dniu dzisiejszym przypada także wspomnienie św. Gorgoniusza, Męczennika.

Propria – czyli teksty własne Mszy św., znajdują się na stronie 646 naszego Mszału Rzymskiego (Wyd. Pallotinum, 1963).

Léctio libri Sapiéntiæ: Eccli 24, 14-16
Ab inítio et ante saecula creáta sum, et usque ad futúrum saeculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Ierúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam: Luc 11, 27-28
In illo témpore: Loquénte Iesu ad turbas, extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

« wróć