N. M. Panny Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski


czwartek

03 majaa
N. M. Panny Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski
1
Szata
09:45

Msza Święta jest sprawowana w następującej intencji: O zdrowie duszy i ciała. dary i owoce Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej , Aniołów i Świętych dla Barbary oraz jej córki Natalki  z okazji 16-tych urodzin.

Propria – czyli teksty własne Mszy św., znajdują się na stronie 867 naszego Mszału Rzymskiego (Wyd. Pallotinum, 1963).

Léctio libri Iudith: Iudith 13, 22. 23-25
Benedixit te Dominus in virtute sua, quia per te ad nihilum redegit inimicos nostros. Benedicta es tu, filia, a Domino Deo excelso præ omnibus mulieribus super terram. Benedictus Dominus, qui creavit cælum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum: quia hodie nomen tuum ita magnificavit, ut non recedat laus tua de ore hominum qui memores fuerint virtutis Domini in æternum, pro quibus non pepercisti animæ tuæ propter angustias et tribulationem generis tui, sed subvenisti ruinæ ante conspectum Dei nostri.

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Ioánnem: Ioann 19, 25-27
In illo témpore: Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, Maria Cleophæ, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri suæ: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.

Msza (Gaudeamus omnes)
Wszystkie jej śpiewy tchną wdzięcznością i radosnym uwielbieniem, wszystkie zaś modlitwy ufnością w niezawodne orędownictwo Matki Najświętszej. Świadczy o tym introit, który odzwierciedla nastrój całej Mszy św.: „Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc dzień święty ku czci Najświętszej Maryi Panny: z uroczystości Jej radują się Aniołowie i wielbią Syna Bożego, alleluja, alleluja!” Wyrazem wdzięcznej ufności są modlitwy i antyfony: „Wszechmocny i miłosierny Boże, któryś ku obronie naszego narodu ustanowił dla nas przedziwną pomoc w Najśw. Maryi Pannie: spraw miłościwie, abyśmy taką opieką wsparci, walcząc za życia, przy śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad wrogiem przewrotnym” (kolekta). „Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga prosić dla nas o dobro i odwrócenie zagniewania Jego” (ofertorium). „Królowo świata, przedostojna Maryjo zawsze Dziewico, któraś porodziła Chrystusa Pana, Zbawcę wszystkich, proś dla nas o pokój i zbawienie, alleluja” (ant. na Komunię św.).
Lekcja z Księgi Judyty podkreśla moc orędownictwa Matki Najświętszej: „Ubłogosławił Cię Pan w mocy swojej, iż przez Ciebie wniwecz obrócił nieprzyjaciół naszych„. Ewangelia o opiece, którą Pan Jezus zwierzył nad nami Matce swojej i naszej: „Niewiasto, oto syn twój! Oto Matka twoja!Przepiękna modlitwa po Komunii św. streszcza w sobie niejako wszystkie teksty mszalne i jest wymownym wyrazem uczuć, które nas w czasie Mszy św. ożywiały: „Boże, któryś nam za szczególną Patronkę dał Najśw. Maryję Pannę: zasiliwszy nas przeświętym swym Darem spraw miłościwie, abyśmy we wszystkich przeciwnościach naszych doznawali opieki tejże Najśw. Maryi Panny„.

Tekst jest fragmentem pracy Piusa Parcha, zatytułowanej „Rok Liturgiczny” (Poznań 1956, tom 3, str. 412-414).

« wróć