Niedziela III po Zesłaniu Ducha Świętego


niedziela

25 czerwca
Niedziela III po Zesłaniu Ducha Świętego
2
Szata
09:45

Msza ( Respice)

introicie wychodzimy naprzeciw Dobrego Pasterza jako grzesznicy szukający pomocy: „Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie„. Ołtarz- to Chrystus, do którego przychodzimy. Główną właściwością Dobrego Pasterza jest m i ł o s i er d z i e. Ze słowem tym spotykamy się często w dzisiejszej Mszy świętej: ,,Bom jest samotny i ubogi: wejrzyj na poniżenie moje i na pracę moją, a odpuść mi wszystkie grzechy moje.”  Psalm 24 jest modlitwą ufności i pokory, w zupełności odpowiadającą zaginionej owieczce.
Wiele mówi kolekta na treści której można by osnuć cale rozmyślanie. Najpierw tworzy ona sobie świątynię: Bóg jest obrońcą, innymi słowy Dobrym Pasterzem wszystkich tych, co w Nim nadzieję pokładają. Jasna więc rzecz, że bez Boga nie mamy ani żadnej siły, ani też świętości. Ta świadomość własnej niemocy jest najlepszym usposobieniem, by otrzymać łaskę. Sama prośba skierowana jest do tego przymiotu Boga, Dobrego Pasterza, którym jest Jego miłosierdzie. A oto treść prośby: abyśmy pod rządami i przewodnictwem Boga, Dobrego Pasterza, tak przeszli przez dobra doczesne, żeby nie utracić wiecznych.
Nad czytaniami (ep., ew.) zastanowimy się osobno. Graduał nas uspokaja: Choć szatan krąży jako lew ryczący, ,,zrzuć na Pana troski swoje, a On cię wychowa„. W Alleluja znajdujemy pytanie: czy Bóg będzie srogim i zgniewanym sędzią? Ewangelia w dwojakiej przypowieści odpowiada przecząco: otóż nie, bo jako Dobry Pasterz na ramionach swoich poniesie On owieczkę do niebieskiej owczarni. Ofiarowanie pod wpływem ewangelii jest pełne ufności: Bóg nie opuszcza tych, którzy Go szukają, gdyż odnajduje nawet zaginionych. Sekreta: ,,Wejrzyj, Panie, na dary błagającego Cię Kościoła i spraw, aby ich przyjmowanie wiernych Twoich stale uświęcało ku zbawieniu„. W klasycznej modlitwie końcowej (po Komunii św.) prosimy o dwa skutki ofiary: negatywny, tj. o darowanie win, o co ponownie zwracamy się do miłosierdzia Bożego, i pozytywny, tj. o ożywienie i o życie Boże. Wyraz ,,sancta” w tej modlitwie – to starożytne słowo oznaczające Eucharystię.

Propria – czyli teksty własne Mszy św. na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, znajdują się na stronie 510 naszego Mszału Rzymskiego.

« wróć